Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  VAS "Latvijas Valsts ceļi" uzsāk tehniskā projekta izstrādi veloceliņa izbūvei 23.04.2018.
 

Velocelina_partneri_2018.jpg

21.aprīlī Salas novada pašvaldība  no Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” saņēma vēstuli ar lūgumu pašvaldībai izsniegt tehniskos noteikumus “Gājēju  velosipēdistu celiņa gar autoceļu P 76 Aizkraukle-Jēkabpils posmā no Salas ciemata līdz Jēkabpilij  būvniecībai”.

Kā iepriekš tika minēts, pēc Salas novada pašvaldības rosinājuma, 2016.gada  novembrī biedrība "Holista" bija savākusi,  apkopojusi un iesniegusi pašvaldībā 1277 iedzīvotāju parakstus  par veloceliņa ierīkošanu gar autoceļu P76, posmā no Salas ciemata centra līdz Jēkabpilij.

Parakstu vākšanas mērķis bija nodrošināt velotransporta pārvietošanās veida līdzsvarotu attīstību Salas novadā, attīstot velotransportam piemērotu infrastruktūru, kas atbilst arī Salas novada Attīstības programmas 2012.-2018., 2.rīcības virziena "Transporta infrastruktūras attīstīšana" 2.uzdevumam "Attīstīt velo infrastruktūru".

Sabiedriskās aktivitātes rezultātā iegūtos datus Salas novada pašvaldība nosūtīja izvērtēšanai LR Satiksmes ministrijai un VAS "Latvijas Valsts ceļiem", ar lūgumu ņemt vērā iedzīvotāju viedokli un iespējami tuvākajā laikā izbūvēt veloceliņu gar autoceļu P76 iepriekš minētajā posmā.

Satiksmes ministrija informēja, ka 2018.gadā plāno piesaistīt konsultantus būvprojekta minimālā sastāvā jeb skiču projekta izstrādei. Satiksmes ministrija vērsa uzmanību uz to, ka skiču projekta ietvaros jāizvērtē arī zemju pieejamība un iespējamā veloceļa iekļaušanās gan Salas novada, gan Jēkabpils pilsētas satiksmes infrastruktūrā.

Arī Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 2017.gada augustā nosūtīja vēstuli LR Satiksmes ministrijai ar informāciju par pašvaldības plānoto projektu "Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu". Šī projekta ietvaros, valsts reģionālā autoceļa P76 Aizkraukle-Jēkabpils posmā 42.612-43.060 km plānots izbūvēt lokveida krustojumu, pagarinot Brīvības ielu un izveidojot savienojumu ar Dolomīta ielu. Plānotajā infrastruktūrā ietilpst arī apvienota gājēju un veloceliņa infrastruktūra gan virzienā no lokveida krustojuma uz Brīvības ielu, gan uz Dolomīta ielu.

Atbilstoši Salas novada pašvaldības iniciatīvai, būvprojekta izstrādes gaitā Jēkabpils pilsētas pašvaldība bija apņēmusies iekļaut lokveida krustojuma izbūves tehniskajā risinājumā arī gājēju un veloceliņa pievienojuma vietu virzienā uz Salas novada administratīvo teritoriju.

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Amats: Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv
  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome