Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Vakance uz reorganizācijas procesā izveidoto Biržu pamatskolas direktora amatu 10.04.2018.
 

Salas_novada_logo_mazs.jpg

Salas novada pašvaldība izsludina konkursu uz  reorganizācijas procesā izveidotās Biržu pamatskolas direktora amatu

(1 amata vieta, uz nenoteiktu laiku)

Ja jums ir:

 1. izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 2. vismaz 3 (triju) gadu pieredze izglītības vadības darbā;
 3. vismaz 3 (triju) gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā;
 4. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 5. Biržu pamatskolas attīstības redzējums;
 6. prasme organizēt un vadīt komandas darbu;
 7. kompetence iestādes vadības jomā un izglītības nozares jautājumos, saskarsmes un komunikācijas prasmes
 8. augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja risināt problēmsituācijas;
 9. teicamas prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām;
 10. ja uz jums neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Galvenie darba pienākumi:

 1. plānot skolas stratēģisko attīstību un vadīt tās darbu;
 2. nodrošināt skolas iekšējo normatīvo aktu izstrādi un to ievērošanu, skolas attīstības plāna un izglītības programmu izstrādi;
 3. nodrošināt mācību plāna izpildi un audzināšanas darba norisi;
 4. izstrādāt un kontrolēt skolas budžetu;
 5. nodrošināt skolas intelektuālo, finanšu un materiālo resursu efektīvu izmantošanu;
 6. veidot un attīstīt komandu, nodrošinot skolu ar atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem;
 7. organizēt labvēlīgu vidi pedagogu radošai un inovatīvai darbībai, strādājot komandā;

Mēs piedāvājam jums:

 1. iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā;
 2. interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 3. atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem mērķdotāciju sadalē un ikmēneša atlīdzības daļu no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
 4. sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. motivācijas vēstule;
 2. dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV);
 3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.
 4. pamatskolas attīstības koncepcija (līdz 2 A4 lapām datorrakstā);

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz šā gada 3. maijam plkst. 16.00

 • uz e-pastu: salaspag@salas.lv,
 • pa pastu: Salas novada pašvaldība, Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
 • vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Salas novada pašvaldībā 106.kab., Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.

Ikona_PDF.png NOLIKUMS

Informāciju sagatavoja: Agnese Karaseva
Amats: juriste, Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 65263841
E-pasts: jurists@salas.lv
  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome