Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Atslēgas vārds Salas vidusskolā: sadarbība 05.04.2018.
 

Sadarbiba.jpg

Patiesi bagāts ir tas cilvēks, kurš nebaidās dalīties, dāvināt un radīt. Dalīties pieredzē, dāvināt prieku, laipnību un radīt idejas. Šis mācību gads Salas vidusskolā aizrit, domājot par atslēgvārdu – sadarbība. Darīt kopā, lai rastu labākos risinājumus. Meklēt līdzīgi domājošos mājās un blakus. Skolotāji organizē mācību procesu tandēmos, radot iespēju skolēniem ieraudzīt pasauli kopsakarībās. Sadarbībā ar vecākiem meklējam labākos risinājumus audzināšanas problēmām. Sadarbībā ar absolventiem rosinām turpināt izglītošanos mūžilgi. Ar ESF finansētu projektu un starptautisku sadarbības projektu palīdzību paveram savus apvāršņus un mācāmies domāt daudzslāņaini un radoši.

Ar patiesu prieku atveram savas skolas durvis un aicinām citu skolu kolēģus un skolēnus, lai bagātinātos zināšanās un praksē. Šoreiz vairāk par diviem aktuāliem notikumiem.

29.marta rītā, kad rāmi saules stari glāstīja zemi, uz Salas vidusskolu ieradās 12 Sēlijas skolu, 57 skolēni no 2. līdz 4. klasei, lai piedalītos Sēlijas atklātajā vizuālās mākslas olimpiādē, kuras iniciatore bija mākslas skolotāja Dace Tropa. Olimpiādes tēma “Cilvēki Sēlijā pēc 20 gadiem”. Skolēnu uzdevums bija 2,5 stundu laikā radīt fantāzijas radošo darbu krāsainajā grafikā uz A-3 kodētas lapas. Galvenais kritērijs – cilvēki kustībā, jeb figurālā kompozīcija.

Skolotāja D.Tropa stāsta: “Tas nav viegli, jo mūsdienu bērniem īpaši nepatīk zīmēt cilvēka ķermeni un portretu, jo tas ir sarežģīti. Mēs riskējām, un tas attaisnojās ar uzviju.” Olimpiādes darbus vērtēja 5 žūrijas pārstāvji (Jēkabpils Valsts ģimnāzijas mākslas skolotāja Elga Skrebele, Viesītes Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Inga Kovaļevska, divas mākslinieces no Salas novada Maruta Vītoliņa un Sandra Ciprusa, kā arī radošās studijas “Horizonts” dalībniece Sarmīte Kokina – vecāku pārstāvis).

Apbalvošanai tika izvirzīti 20 dalībnieki, arī pārējie saņēma pateicības un piemiņas dāvaniņas no Salas vidusskolas. Visus olimpiādes dalībniekus iepriecināja Salas vidusskolas skolēnu sniegtais koncerts, skolotājas P. Stirnas stāsti skolas muzejā un J. Grandānes prezentācija par Sēlijas novada vēsturi. Pedagogiem bija iespēja piedalīties meistarklasē “Darba materiālu pielietojums mākslas nodarbībās 1.-4.klasei”.

Skolotāja D.Tropa izsaka pateicību visām jaukajām skolotājām par skolēnu sagatavošanu olimpiādei, pašvaldībām par atbalstu transporta pakalpojumiem un Salas vidusskolas skolotājiem, kuri palīdzēja organizēt olimpiādi, īpaši direktora vietniecei izglītības jomā Ingai Alužānei.

Pavisam drīz vērsim savas durvis vēl kādam īpašam skolu sadarbības projektam - literārajam pasākumam “LASĪTPRIEKS” 5.-7.klašu skolēniem.

Salas vidusskolas bibliotekāre Edīte Kakarāne stāsta, ka 2005.gadā pirmo reizi skolu bibliotekāri organizēja 5.-6.klašu skolēniem pirmo lasīšanas pasākumu ar nosaukumu “Lasītprieks”. Tas bija veltīts pasaku meistariem Annai Saksei, Kārlim Skalbem un Hansam Kristianam Andersenam. Čaklākie lasītāji lasīja pasakas, gatavoja mājas darbu un tikās Jēkabpils Valsts ģimnāzijā klātienes konkursā.

Gadu gaitā “Lasītprieks” ir kļuvis par tradīciju gan skolēniem, gan skolu bibliotekāriem. Lasīšanas pasākums ir kļuvis par literāro pasākumu nu jau 5.-7.klašu skolēniem. Katru gadu “Lasītpriekam” ir sava tēma, saistīta ar rakstnieku vai Latvijas nozīmīgiem gadaskaitļiem. Ir izlasītas A.Lindgrēnes, I.Ziedoņa, O.Vācieša, M.Runguļa, R.Blaumaņa, J.Baltvilka, M.Cielēnas, A.Brigaderes, Raiņa, Aspazijas grāmatas bērniem un pusaudžiem. Ir izlasītas arī daudzas latviešu folkloras grāmatas un izpētīta Krišjāņa Barona, Dainu tēva, dzīve un darbs. Ir iestudētas ludziņas, veidotas reklāmas un plakāti grāmatām, gatavotas pašu grāmatas par kādu no tēmām, minētas krustvārdu mīklas un skaidroti senvārdi. Ir zīmēts, līmēts, pētīts un apkopots ... Noslēguma pasākumos “Lasītprieka” dalībnieki laipni tikuši uzņemti Jēkabpils valsts ģimnāzijā, Krustpils pamatskolā, Jēkabpils pamatskolā, Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā un Krustpils pilī. Konkursi, darbošanās dažādu nosaukumu stacijās, koncerti, rotaļas un dejas, sarunas par un ap grāmatu, seno darbu “meistarklases” – tas viss ir vienojis skolēnus, skolotājus un bibliotekārus 13 gadus. Paldies, E.Kakarānei par uzņēmību “Lasītprieku” atvest uz Salas vidusskolu!

Starptautiskā sadarbība. Pavisam nesen mūsu skolēni devās mācību vizītē uz Portugāli. Drīz, no 6. līdz 12. maijam, ERASMUS+ projekta ietvaros savā skolā sagaidīsim arī viesus no ārvalstu skolām – Portugāles, Spānijas un Somijas, – īstenojot tēmu “Gastronomija”. Priecājamies par skolēnu ģimeņu atbalstu šī projekta norises plānošanā un īstenošanā. Esam lepni, ka EUROSCOLA konkursā esam izcīnījušu iespēju vidusskolēniem doties mācību vizītē uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā, kas norisināsies no 9. līdz 16. aprīlim. Paldies, skolotājai Inesei Sauskai par starptautiskās sadarbības projektu finansējuma piesaisti.

Varam būt gandarīti, ka mūsu ierosmes iespējams īstenot, jo papildus piesaistītajam projektu finansējumam, esam droši par Salas novada pašvaldības atbalstu.


Informāciju sagatavoja: Sanita Madalāne
Amats:  Salas vidusskolas direktore
Tālrunis: 65237781
E-pasts: admin@salas.lv


  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome