Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  KĀRTĒJĀ SALAS NOVADA DOMES SĒDE 26.03.2018.
 
SALAS NOVADA DOMES
SĒDE
2018.GADA 29.MARTĀ
plkst. 13:00


Darba kārtībā:

N.p.k

Lēmuma nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Izpilddirektora ziņojums par paveikto marta mēnesī

-

2.

Par finansiālu atbalstu poļu biedrībai „RODACY”

76

3.

Par SIA „Vīgants” gada pārskata apstiprināšanu

77

4.

Par saistošo noteikumu “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Salas novada pašvaldībā” apstiprināšanu

78

5.

Par saistošo noteikumu „Par pašvaldības nodevu par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Salas novadā” apstiprināšanu

79

6.

Par finansiālu atbalstu Biržu internātpamatskolai

80

7.

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Biržu ielā 9-15, Biržos, Salas pagastā, atsavināšanu

81

8.

Par nolikuma “Par skolēnu brīvprātīgā darba organizēšanu vasaras brīvlaikā Salas novada pašvaldībā” apstiprināšanu

82

9.

Par Biržu internātpamatskolas un Biržu pamatskolas reorganizācijas plāna apstiprināšanu

83

10.

Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdu

84

11.

Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdu

85

12.

Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdu

86

13.

Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar murdu

87

14.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vecaveni” Sēlpils pagastā sadalīšanai

88

15.

Par nekustamā īpašuma „Mārtiņi” Salas pagastā sadalīšanu

89

16.

Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai

90

17.

Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai

91

18.

Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai

92

19.

Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai

93

20.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

94

21.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

95

22.

Par īres līguma pagarināšanu

96

23.

Par dzīvojamās telpas maiņu

97

24.

Par dzīvesvietas deklarēšanu

98

  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome