Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Aicinām iesaistīties teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādē 01.03.2018.
 
TP_AP_logo.jpg


Salas novada dome ir uzsāku darbu pie jauna teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādes. 

Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. Savukārt, Attīstības programmas ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Līdz š.d. 27.aprīlim gaidīsim Jūsu priekšlikumus, tos varat sūtīt Salas novada domei uz adresi: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV 5230 vai tos iesniedzot elektroniski spiežot uz zemāk redzamo saiti.

https://goo.gl/forms/5qIuFCnR3kJKPSdH3

Sevišķi aicinām pievērst uzmanību Salas novada nekustamo īpašumu īpašniekus, lai pārliecinātos vai pašreiz noteiktā izmantošana teritorijas plānojumā atbilst jūs nepieciešamībai.

 ___________________________________

Informāciju sagatavoja: Pauls Grants
Amats: Projektu vadītājs, Teritorijas plānotājs
IK “Plānošanas eksperti”
Tālrunis: 29209638
E-pasts: pauls@planosana.lv
www.planosana.lv

  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome