Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Salas novada pašvaldības mājaslapas maiņa 22.02.2018.
 

Salas_novada_logo_mazs.jpg

Sakarā ar pakāpenisku pāreju uz jaunu Salas novada pašvaldības mājaslapu, pastāv iespēja, ka kāda no sadaļām pilnā apjoma nefunkcionēs.

Atvainojamies par radītajām neērtībām.

Datortīkla administrators A. Savickis, T.65237874


Ērtākai  un ātrākai informācijas apmaiņai ar Salas pašvaldību un pakalpojumu saņemšanai, iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
  •     iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: salaspag@salas.lv
  •     izmantojot portālu www.latvija.lv
  •     iespēja pakalpojumus pieprasīt elektroniski, iesniedzot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu.
  •     papildus MK 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētajiem datņu formātiem, pašvaldība pieņem arī šādus ar drošu elektronisko parakstu parakstītus datņu formātus: noformētam tekstam – DOC; elektroniskajām tabulām – XLS; portatīvā dokumenta formātu PDF.

Neskaidrību gadījumā vai nepieciešamās informācijas saņemšanai, lūgums elektroniski vai klātienē izmantot  Salas novada pašvaldības Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumus. Kontakti un informācija par VPVKAC skatāmi Salas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā "Klientu apkalpošanas centrs".

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Amats: Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv


  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome