Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Sēlijai kopīga tūrisma stratēģija 16.02.2018.
 

SNA_gerboni.jpg

2012. gada nogalē, kopīgi sadarbojoties Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu pašvaldībām tika izveidota Sēlijas novadu apvienība. Tās darbības rezultātā iedibinātās tradīcijas Tautas mākslas svētki “Sēlija rotā”, jauniešu dienas, skolēnu sporta spēles ir saglabāti kā ikgadēji pasākumi, ir izveidota un sekmīgi darbojas jauniešu padome. Sadarbības rezultātā 2017.gadā ir izdota kopīga grāmata par Sēliju.

Kopīgās sadarbības rezultātu sarakstu papildina Sēlijas reģiona tūrisma attīstības stratēģija, kura ir ieveidota pateicoties biznesa augstskolas “Turība” mācību spēkiem.

2018.gada 15.februārī Viesītē notika Sēlijas reģiona tūrisma stratēģijas prezentācijas pasākums, kuru sadarbībā ar Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu organizēja Biznesa augstskolas “Turība” pārstāvji Ēriks Lingebērziņš, Agita Doniņa un Dita Bērziņa. Pasākumā piedalījās Viesītes, Salas, Aknīstes, Neretas un Jēkabpils novadu tūrisma jomas pārstāvji.

Docents, Tūrisma stratēģiskās vadības programmas direktors, Tūrisma pētniecības centra direktors, Dr.oec.Ēriks Lingebērziņš savā sākuma uzrunā teica: “Te ir laba vieta, kur var strādāt ar labu izejas materiālu augstskolām”.

Par to, kā notika stratēģijas izstrādes process klātesošos iepazīstināja Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne, Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmuma vadības programmas direktore, lektore Agita Doniņa. Darbs tika uzsākts 2016. gada nogalē tiekoties pašvaldību pārstāvjiem, Biznesa augstskolas “Turība” mācību spēkiem un studentiem.  Pēc vairāk kā gada darba atkal tikāmies Viesītē, šoreiz lai runātu par darba rezultātu. Docētāja Dita Bērziņa prezentēja Sēlijas reģiona tūrisma attīstības stratēģiju. Prezentācijas mērķis – iepazīstināt novadu speciālistus ar citu skatījumu, kas, iespējams, ļaus efektīvāk attīstīt tūrismu Sēlijas reģionā, izmantojot esošos un potenciālos resursus. Augstskolas pārstāvji aicināja vairāk meklēt uzņēmējus, kuri ir ieinteresēti sadarboties. Vairākkārt tika uzsvērts, ka tūristam pašvaldību ģeogrāfiskās robežas neinteresē.

Pēc prezentācijas novada pārstāvji diskutēja par esošo situāciju, pieredzi tūrismā un turpmākajām sadarbības formām popularizējot Sēliju. Tika pārrunāts par dalību BALTTOUR 2018 izstādē, kopīgiem bukletiem, pasākumiem nākotnē.  Kā viens no uzdevumiem tika minēta Sēlijas kopēja mājas lapas izveide, par kuru jārunā Sēlijas novadu apvienībā.

Pasākumam noslēdzoties lielākā daļa atzina, ka šādas kopējas sanāksmes ir ļoti lietderīgas un nepieciešamas, lai pašvaldības efektīvāk varētu savstarpēji sadarboties.


Avots: www.viesite.lv
Autore: Gunta Dimitrijeva
Amats: Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Tālrunis: 65245677
E-pasts: gunta.dimitrijeva@viesite.lv
  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome