Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Vai zini kā rīkoties ārkārtas gadījumos? 05.02.2018.
 

VUGD

 TAS JĀZINA, LAI PASARGĀTU SEVI

Iedzīvotājiem ir jāatceras tikai viens tālruņa numurs, kas garantē ātru un efektīvu rīcību nelaimes gadījumos - VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS - 112.

Tālrunis ir bezmaksas zvans no jebkura telefona (arī bez mobilā telefona SIM kartes - no jebkuras vietas Latvijā, kur ir mobilā sakaru tīkla pārklājums). Dienests sniegs informāciju, kā rīkoties konkrētajā situācijā, vai arī savienos ar atbilstošu palīdzības dienestu - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (ātro palīdzību), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (ugunsdzēsējiem), Valsts policiju, Pašvaldības policiju, gāzes avārijas dienestu, kā arī ar citiem dienestiem.

112 ir vienots ārkārtējo izsaukumu tālrunis Eiropas Savienības valstīs. Tāpat var izmantot dienestu tiešos telefona savienojumus:

 •    ugunsdzēsēji 112,
 •     policija 112 vai 110,
 •     ātrā palīdzība 112 vai 113,
 •     gāzes avārijas dienests 112 vai 114.

IEDZĪVOTĀJU APZIŅOŠANA

Lai brīdinātu iedzīvotājus katastrofu un to draudu gadījumos, tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas. Lai saņemtu informāciju par dabas katastrofu, rūpniecisko avāriju un to draudu gadījumiem, rīcību un veicamajiem pasākumiem, ieslēdziet:

 •     Latvijas radio 1,
 •     Latvijas radio 2,
 •     Latvijas radio 3,
 •     Latvijas radio 4,
 •     Latvijas radio 5,
 •     Radio SWH,
 •     Radio Skonto,
 •     Latvijas Kristīgo,
 •     Saldus Radio,
 •     MG Latgolas Bolss,
 • Latvijas televīziju LTV 1 un LTV 7,
 •     TV3,
 •     LNT,
 •     PBK (Pirmais Baltijas kanāls),
 •     Vidusdaugavas televīzija,
 •     Latgales reģionālā televīzija,
 •     Talsu televīzija,
 •     DAUTKOM TV.

Neizslēdziet radioaparātus un televizorus, klausieties turpmāko informāciju. Ieklausieties policijas un ugunsdzēsības un glābšanas dienesta personāla sniegtajos paziņojumos pa skaļruņiem un izpildiet tos. Paziņojiet par notikušo Jūsu tuvākajiem kaimiņiem.

APDRAUDĒTO CILVĒKU EVAKUĀCIJA

Informācija par evakuēšanās nepieciešamību un papildus norādījumi Jums tiks sniegti pa radio un televīziju, vai ar policijas, ugunsdzēsēju automašīnu skaļruņu palīdzību.

Evakuācijas izziņošanas gadījumā, ar nodrošināto transportu, ja iespējams, ar savu personīgo autotransportu dodieties prom norādītajā virzienā.

Evakuācijas gadījumā ņemiet līdzi personas dokumentus, skaidru naudu, vērtslietas, pārtikas rezervi, dzeramo ūdeni un tikai nepieciešamo apģērbu.

Neceliet paniku un saglabājiet mieru!

GATAVĪBA NESTANDARTA SITUĀCIJĀM

Iepriekš sagatavojieties iespējamām ārkārtas, nestandarta situācijām. Ieteicams turēt rezervē:

 •     sērkociņus, sveces, kabatas lukturus, petrolejas lampu,
 •     radio ar rezerves baterijām,
 •     gāzes (spirta) plītiņu,
 •     medicīnisko aptieciņu un nepieciešamās zāles,
 •     pārtikas rezerves, kuras uzglabājamas ārpus ledusskapja un dzeramo ūdeni,
 •     skaidru naudu.

Personas dokumentus uzglabājiet visiem ģimenes locekļiem zināmā un pieejamā vietā.

BĪSTAMU ĶĪMISKO VIELU NOPLŪDES GADĪJUMOS

Bīstamās ķīmiskās vielas organismā var nokļūt caur elpošanas ceļiem, absorbējot caur ādu vai lietojot uzturā piesārņotus pārtikas produktus. Tās var neatgriezeniski ietekmēt cilvēku veselību.

Avārijas sekas ir atkarīgas no izplūdušās vielas daudzuma, noplūdes intensitātes un vietas, meteoroloģiskajiem apstākļiem un citiem faktoriem.

RĪCĪBA ATRODOTIES TELPĀS

Aizveriet un noblīvējiet (ar ūdenī samitrinātu audumu) logus, durvis, ventilācijas lūkas, dūmvadus un izslēdziet kondicionierus. Ja ir aizdomas par sprādzienbīstamu koncentrāciju izveidošanos telpā - neizmantojiet elektroierīces.

Aizsargājiet elpošanas ceļus, izmantojot vājā etiķskābes vai citronskābes šķīdumā, vai vienkārši ūdenī samērcētus vates-marles apsējus un citus vairākkārt salocītus gaisa caurlaidīgus materiālus.

Ja iespējams, pārliecinieties, vai Jūsu kaimiņi zina par avāriju un vai prot atbilstoši rīkoties. Atstājiet drošās telpas tikai pēc atbildīgo valsts institūciju paziņojuma saņemšanas (televīzija, radio, skaļruņi).

RĪCĪBA ATRODOTIES ĀRPUS TELPĀM

Saņemot brīdinājumu par avāriju vai sajūtot asu, kodīgu smaku, meklējiet patvērumu tuvākajā ēkā. Ja tas nav iespējams, steidzīgi dodieties projām no bīstamās zonas perpendikulāri vēja virzienam (tā, lai vējš Jums pūstu no sāniem). Ja Jums ir apgrūtināta elpošana, samērcējiet jebkuru gaisa caurlaidīgu audumu ar ūdeni un elpojiet caur to. Ja tas nav iespējams, veiciet īsas, seklas ieelpas. Ja jūtat veselības stāvokļa pasliktināšanos, griezieties tuvākajā medicīnas iestādē vai izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību - 112 vai 113.

RĪCĪBA, JA NOTIKUSI TIEŠA SASKARSME

Piesārņotos apavus un apģērbu nekavējoties uzmanīgi novelciet un, ja iespējams, iepakojiet plastikāta maisos. Bojāto ādas apvidu skalot ar tekošu ūdeni.

RADIĀCIJAS AVĀRIJA

BĪSTAMĪBA

Avārija var radīt vides radioaktīvo piesārņojumu, kā rezultātā cilvēks tiek pakļauts jonizējoša starojuma ietekmei gan ārīgi, gan iekšķīgi (ieelpojot piesārņotu gaisu un lietojot uzturā piesārņotus produktus).

RĪCĪBA

Aizveriet un noblīvējiet logus, durvis, ventilācijas lūkas, dūmvadus.

Aizsargājiet elpošanas ceļus, izmantojot vates-marles apsējus, blīva auduma apģērbu, apmetņus, cimdus, zābakus. Joda tabletes lietojiet saskaņā ar lietošanas norādījumiem un rekomendācijām.

Neuzturieties ārpus telpām un, ja iespējams, pārliecinieties, vai Jūsu kaimiņi zina par avāriju un prot atbilstoši rīkoties. Sagatavojiet dzeramā ūdens krājumus slēgtos traukos un pārtikas produktus hermētiskā iepakojumā.

Sagatavojieties iespējamai evakuācijai, līdzi ņemot nepieciešamās mantas hermētiskā iepakojumā. Ja jūtat veselības stāvokļa pasliktināšanos, izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruni 112 vai 113.

Rīcība plūdu draudu un plūdu gadījumā

Pirms plūdiem jāveic pasākumi, kas mazinās iespējamo vides piesārņojumu un cilvēku veselības apdraudējumu:

 •     jāizsmeļ notekūdeņu un tualetes bedres,   
 •     jānodrošina, lai ķīmiskās vielas un produkti atrastos drošās vietās,
 •     jānorobežo vai jāizved atkritumi.

Ikona_PDF.png INFORMATĪVS MATERIĀLS IEDZĪVOTĀJIEM PAR RĪCĪBU DAŽĀDU APDRAUDĒJUMU GADĪJUMĀ

Ieteikumi, kas jādara plūdu draudu periodā

Iedzīvotājiem ieteicams klausīties meteorologu brīdinājumus un arī pašiem sekot situācijas attīstībai savu mājokļu tuvumā, brīdināt kaimiņus, ņemot vērā, ka ūdens līmeņa strauja celšanās visbīstamākā ir naktīs.

Plūdu apdraudēto teritoriju iedzīvotājiem jau savlaicīgi vajadzētu parūpēties par veciem cilvēkiem, bērniem, invalīdiem un slimniekiem, atrodot viņiem šajā laikā drošāku mājvietu pie radiem, draugiem, kaimiņiem, nepieciešamības gadījumos lūgt palīdzību pašvaldībām.

Māju saimniekiem, lai samazinātu dabas katastrofas nodarītos materiālos zaudējumus, jāpārvieto mantas no pagrabtelpām un pirmajiem stāviem uz augšējiem stāviem vai bēniņiem, jānostiprina pagalmā un mājas tuvumā esošos priekšmetus. Jārēķinās, ka māja var applūst pēkšņi un, ja būs nepieciešams evakuēties nebūs laika prātot, ko ņemt līdz.

Tādēļ jau savlaicīgi jāsagatavo līdzņemšanai:

dokumenti, nepieciešamie medikamenti, nauda, apģērbi un apavi, pārtikas rezerve.

Jāparūpējas arī par mājdzīvniekiem, lai bez kavēšanās tos varētu evakuēt, līdz ņemot barību.

Jāsagatavo evakuācijai izmantojamos transporta līdzekļus ( automašīnas, traktorus u.c.) un peldošos līdzekļus (laivas, plostus u.c.).

Pieejamā vietā jātur kabatas lukturīši vai sveces, ar kuru var dot signālu par savu atrašanās vietu applūdes gadījumā.

Atsakoties evakuēties, nodrošiniet sevi ar pārtiku, dzeramo ūdeni, medikamentiem, apģērbu, apaviem un citām visnepieciešamākajām precēm iespējamajam plūdu periodam. Atteikums no evakuācijas personai jāapstiprina rakstiski, tā uzņemoties atbildību par sekām.

Ieteikumi, kā rīkoties plūdu gadījumā:

Par plūdiem jāinformē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pa tālruņiem 112 vai 01, kā arī pašvaldību, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu savlaicīgu palīdzību. Plūdu gadījumā nakts laikā izmantojiet kabatas lukturīšus un sveces, lai glābējiem signalizētu par savu atrašanās vietu.

Dodoties prom no mājas, jāņem līdzi:

regulāri lietojamie medikamenti, dokumenti, nauda, pārtikas krājumi, apģērbi un apavi, kā arī citas pirmās nepieciešamības preces. Savukārt, evakuējot mājdzīvniekus, ņemiet līdz viņiem nepieciešamo barību.

Atstājot māju un saimniecības ēkas, atslēdziet elektroenerģijas un gāzes padevi, vietējās apkures ierīces un iekārtas.

Ēkām un būvēm jāaizver logi un durvis, lūkas un slēģi un, ja iespējams, jāaizsit ar dēļiem logi un durvis.

Drošības pasākumi evakuācijas laikā:

Lai bēgot no vienas nelaimes, nenokļūtu citā, ir jāievēro drošības noteikumi arī evakuācijas laikā:

 • Pirms iekāpšanas laivā un mantu novietošanas tajās jāpārliecinās, vai tā ir pietiekami labi nostiprināta.
  Kritiskās situācijās ir jācenšas saglabāt mieru, tādēļ iekāpt un izkāpt no laivas vajadzētu bez steigas, nedrūzmējoties.
 • Cilvēkiem braukšanas laikā nav ieteicams pārvietoties pa peldošo līdzekli, lai neizraisītu tā apgāšanos, turklāt jāuzmanās, lai laiva neuzbrauktu zemūdens priekšmetiem.
 • Tāpat evakuējoties ar laivu, jāievēro, lai tās borta augstums virs ūdens līmeņa būtu ne mazāks kā 20 cm un viļņu laikā laiva pārvietotos perpendikulāri viļņiem.
 • Neizmantojiet evakuācijai laivu stipra vēja un aktīvas ledus iešanas laikā!


  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome