Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Salas novadā 29.01.2018.
 

2018. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz, ka turpmāk pašvaldība ar lēmumu noteiks maksu tikai par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām. Bet Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinās tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kurā būs ietverts arī dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu.

Tātad sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido:

  • savākšana, pārvadāšana, pārkraušana, šķirošana un citas normatīvajos aktos noteiktās darbības, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu;
  • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, t.sk., dabas resursu nodoklis
2018. gada 25. janvārī Salas novada dome pieņēma lēmumu ar kuru tika noteikts, ka Salas novada pašvaldībā nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas  maksa atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam par vienu m3 sadzīves atkritumu veidojas no:
  • maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs 8,37 EUR bez PVN;
  • sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātā tarifa par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, kas pašlaik ir 9,43 EUR bez PVN.

Saskaitot kopā abas vienības pašlaik sadzīves atkritumu maksa par vienu m3 ir 21,54 EUR (t.sk. PVN).

Savukārt iedzīvotājiem pašlaik ir aprēķināts 2,33 EUR vienai personai, t.sk., PVN (SIA “Vīgants” pakalpojums 0,91 EUR + poligona maksa 1,02 EUR + PVN 0,40 EUR).

Jaunā sadzīves atkritumu maksa stāsies spēkā 2018. gada 1. februārī.

Aicinām juridiskās personas, viensētu un individuālo dzīvojamo māju iedzīvotājus ierasties SIA “Vīgants” un pārslēgt pakalpojuma līgumus!

Informāciju sagatavoja: Rita Audriņa
Amats: SIA „Vīgants” valdes locekle
Tālrunis: 65237877
E-pasts: vigkom@inbox.lv


  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome