Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Gaidot gaismu 05.12.2017.
 


Ir Advents - lielais gaidīšanas laiks.Tuvojas Ziemassvētki, un tas liek pieaugt daudzām labām lietām mūsu vidū- savstarpējai piedošanai, žēlsirdībai, mīlestībai, ziedošanai. Un arī izvērtēt, cik daudz labu darbu esam veikuši aizejošā gada laikā- gan savai ģimenei, gan kopējam sabiedrības labumam.

Sēlpils ev. lut. draudze , atskatoties uz aizejošo gadu, ar pateicību Dievam, var atzīmēt savu veikumu.  Liels prieks par atjaunoto Svētdienas skolu, kuru apmeklē  krietns pulciņš bērnu. Cilvēki, kuri bērnībā būs iepazinuši kristīgās vērtības, neapmulsīs Ziemassvētku komerciālajā spožumā un cauri tam saskatīs šo svētku īstos tēlus:  ganus, eņģeļus, trīs Austrumu gudros, Mariju, Jāzepu un Jēzu.  Garīgi izglītojošās un atraktīvās nodarbības notiek draudzes dievkalpojumu laikā- katra mēneša trešajā svētdienā pl.15.00 draudzes namā ,,Ieviņas”, tās vada skolotājas Andžela Balode un Sabīne Krustiņa.

Selpils_baznica.jpg

Šoruden sākās mūsu nozīmīgākā darba- projekta ,,Sēlpils baznīcas glābšanas darbi”īstenošana. Septembrī tika veikta zāles mūru nostiprināšana un torņa logu aizklāšana ar mitrumizturīgu finieri. Turpinās zāles logu un durvju remonts. Jumta konstrukcijas un klājuma darbi turpināsies jaunā gada sākumā.  Darbus paredzēts nodot nākamā gada maijā. Taču, kā zināms, sākotnēji projektā paredzētie darbi ir papildinājušies un ir vajadzīgi vēl naudas līdzekļi, lai tiktu atjaunota un sakopta mums nozīmīgākā senā Sēlpils vieta skaistajā Daugavas krastā. Unikālā vieta, kur blakus kapsētai-mūžīgā miera dārzam un garīguma simbolam baznīcai atrodas arī dzīvi un prieku apliecinošais atpūtas komplekss Zvejnieklīcis.  Tikai kopīgiem spēkiem mēs to varam sakopt un nosargāt.                                                    

Projekta kopējās izmaksas ir 61 547.26 eiro. No ELFLA LEADER projekta, Salas novada pašvaldības līdzfinansējuma, Sēlpils draudzes īpašumu (meža un mājas ,,Krīvi”) pārdošanas, ziedojumu (2514 eiro) kopējā summa ir nepilni 47 000 eiro.

Sēlpils draudze aicina sēlpiliešus un novada ļaudis šajā labo darbu laikā atrast sirdī prieku un aicinājumu ziedot.

Sēlpils ev. lut. draudze; Reģ. Nr. 90000691254; ,,Ieviņas”,Sēlpils pag., Salas nov., LV-5232
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV04UNLA0050004888900
Mērķprogrammai ,,Sēlpils baznīcas glābšanas darbi”

Ziedojumus var iemaksāt arī skaidrā naudā draudzes kasē dievkalpojumu dienā, tel. Informācijai 26829977. Liels paldies visiem ziedotājiem!

26. decembrī plkst. 11.00  Sēlpils kultūras namā notiks ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS.  Vadīs prāvests Ainars Spriņģis. Ar muzikāliem un teatrāliem priekšnesumiem to papildinās mūsu Svētdienas skolas bērni un Ogres ev. lut. baznīcas draudzes ansambļa dalībnieki. Sirsnīgi aicinām būt kopā un svinēt Gaismas atnākšanu!

Informāciju sagatavoja: Ligita Ašme
Amats: Sēlpils ev. lut. draudze, priekšniece   


 

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome