Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Sēlpils KN amatierteātris 04.12.2017.
 


30.novembrī un 2.decembrī Salas kultūras namā norisinājās starpnovadu amatierteātru skate, kurā piedalījās 13 amatierteātri no Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadiem.

No Salas novada skatē piedalījās Sēlpils kultūras nama amatierteātris "Ore", režisore Anita Gerasimova un Biržu Tautas nama amatierteātris "Birzīte", režisore Inguna Ļevāne.

Skates dalībniekus vērtēja žūrija trīs nozares speciālistu sastāvā, kuri vērtēja amatierteātru iestudējumus, ņemot vērā literārā materiāla izvēles atbilstību, režisora darbu, aktieru darbu, scenogrāfiju/vizuālo noformējumu un izrādes koptēlu.

Medus_slazds_2017.JPG

Avots: Salas novada pašvaldības arhīvs no R. Missūnes "Medus slazds" pirmizrādes

Ar prieku un gandarījumu var paziņot, ka mūsu amatierteātris "Ore" ir ieguvis augsto I pakāpi ar vērtējumu "Teicami"! Kopumā I pakāpi ieguva trīs kolektīvi (Sēlpils KN amatierteātris "Ore", Kūku pagasta teātra draugu kopa "Patapa" un Variešu pagasta teatralizētā deju studija "Murka").

II pakāpi ar vērtējumu "Labi" ieguva divi amatierteātra kolektīvi, III pakāpi ar vērtējumu "Apmierinoši" ieguva trīs kolektīvi, bet Pateicības par piedalīšanos ar vērtējumu "Vēl jāpilnveidojas" saņēma pieci amatierteātra kolektīvi, tostarp arī mūsu Biržu TN amatierteātris "Birzīte".

Kolektīvs "Ore" ir ieguvis tiesības piedalīties Latgales reģiona amatierteātru skatē, kas notiks Jēkabpils Tautas namā š.g. 17.-18.martā. Novēlam veiksmi un izdošanos!

if_icon_94_document_file_doc_314536.png Starpnovadu amatierteātru skates rezultāti

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Amats: Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Tālrunis: 29156210
  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome