Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Izveidota Salas novada pašvaldības Bērnu tiesību sadarbības grupa 01.12.2017.
 

Salas_novada_logo_mazs.jpg

Ceturtdien, 30.novembra sēdē Salas novada dome apstiprināja Salas novada  pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikumu, attiecīgi izveidojot arī Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu.

Grupa izveidota, lai īstenotu bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu Salas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tā ir konsultatīva koleģiāla institūcija.

Grupas darbības mērķis turpmāk būs īstenot bērnu tiesību aizsardzību un analizēt stāvokli šai jomā; sanāksmēs plānot darbu ar bērnu un viņa ģimeni, ievērojot paredzētos sadarbības principus, nosakot atsevišķu gadījumu risināšanas uzdevumus un katras Institūcijas veicamo pasākumu apjomu, lai nodrošinātu bērna labāko interešu ievērošanu.

Grupas uzdevumi būs izskatīt individuālus gadījumus saistībā ar iespējamiem bērna tiesību pārkāpumiem, ja ir nepieciešama ātra rīcība un vairāku institūciju sadarbība, kā arī ja radušos situāciju nav iespējams atrisināt vienas institūcijas ietvaros vai nav to izdevies atrisināt ilgstošā laikposmā; analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā un sniegt pašvaldībai priekšlikumus novada bērnu tiesību aizsardzības programmas izstrādei, tostarp par nepieciešamajiem pasākumiem institūciju sadarbības sistēmas pilnveidošanai un saskaņotai un koordinētai institūciju sadarbībai; sniegt Labklājības ministrijai priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidei un sadarbības uzlabošanai bērnu tiesību aizsardzības jomā; kā arī informēt sabiedrību par aktuāliem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Salas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa tika izveidota šādā sastāvā:

  1. Sergejs Ostrovskis - VP ZRP Jēkabpils iecirkņa pārstāvis;
  2. Sanita Madalāne – Salas vidusskolas direktore;
  3. Silvija Silaraupe – sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem;
  4. Ārija Lokmane – Salas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja.
Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Amats: Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv
  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome