Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Noslēgts līgums par projekta īstenošanu 21.11.2017.
 


Salas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru  par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam 1.5. apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” ietvaros īstenojamo projektu – “Spīk!”

Projekta mērķis ir veicināt dialogu un vairot sociālo kapitālu starp jauniešiem un vietējiem politikas veidotājiem un sekmēt jauniešu aktīvu līdzdalību Salas novada pašvaldībā.

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks organizētas dažādas aktivitātes. Tās būs:

  • stāstu vakars „Ar stopiem pa Eiropu!”;
  • Salas novada Jauniešu domes prezentācijas vakars „Iepazīsimies!”;
  • vietējā līmeņa konsultācijas starp pašvaldības politikas veidotājiem un jauniešiem par Strukturētā dialoga 6.cikla tematisko prioritāti „Jaunieši Eiropā – kas tālāk?”;
  • Zemes stundas akcijai veltīts pasākums (pirms tā – pasākuma plānošana);
  • projekta izvērtēšanas pasākums.

Projekta mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas dzīvo, mācās vai strādā Salas novadā, pašvaldības politikas veidotāji un pārējie novada iedzīvotāji.

Projekta īstenošanas laiks no 2017.gada 15.novembra līdz 2018.gada 30.aprīlim.

Projekta finansējums: EUR 1 735, 88

Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Vita Tropa

Amats: Jaunatnes lietu speciāliste


  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome