Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Vardarbība ģimenes atbalsta centrā neapstiprinājās 16.11.2017.
 


Mūsu valstī pastāv trīs ārpusģimenes aprūpes formas: aizbildnība, audžuģimene un bērnu aprūpes iestāde. Ja bērns paliek bez vecāku gādības, Salas novada pašvaldības bāriņtiesa vispirms meklē viņam aizbildni. Pēc bāriņtiesas statistikas datiem, Salas novadā bērnus audzināšanā 2014.gadā paņēma 6 aizbildņi, 2015.gadā – 7, 2016.g. – 6, bet pēc 2017.gada 2.marta datiem, bija 6 aizbildņi bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Prioritāri bāriņtiesa pildīt aizbildņa pienākumus cenšas nodot bērna tuvākajam radiniekam, kuram ir vajadzīgās spējas. Ja bērnam nav iespējams palikt savā ģimenē, tad pēc bāriņtiesas domām  mazāk traumējoši būs viņam atrasties radinieku, nevis svešu cilvēku ģimenē, jo radinieku savstarpējās attiecības vairumā gadījumu ir diezgan ciešas. Nereti par aizbildņiem Salas novadā kļūst arī bērnam tuvi cilvēki, kas nav radinieki, piemēram, kaimiņi vai skolas biedru vecāki, jo nav neviena piemērota radinieka.

Bāriņtiesa visas aizbildņu ģimenes reizi gadā apciemo un pārbauda, kā viņi pilda savus pienākumus, kā bērns jūtas, kādi viņam ir nodrošināti dzīves apstākļi, vai aizbildnis nodrošina aizbilstamā audzināšanu.

Ja bez vecāku aizgādības palikušam bērnam neizdodas atrast aizbildni, tad bāriņtiesai jāmeklē audžuģimene. Diemžēl iedzīvotāju interese kļūt par audžuģimeni Salas novadā līdz šim nav veidojusies. Tam par pamatu bāriņtiesas uzrunātās ģimenes min lielu atbildību, ko nevēlas uzņemties, nepietiekamu valsts pabalstu un neesošās sociālās garantijas. Tā ir kopēja problēma visā valstī. Ja šis process pilnvērtīgāk tiktu virzīts un balstīts arī no valsts puses, neuzliekot visu atbildību par audžuģimeņu kustības veicināšanu tikai pašvaldībām, tad valstī noteikti būtu arī vairāk audžuģimeņu.   

Ja bērnam neizdodas piemeklēt aizbildni vai audžuģimeni, tikai tad bāriņtiesa bērnu ievieto Salas novada Ģimenes atbalsta centrā “Saulstari”. Centrs pašreiz sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ar izmitināšanu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Šobrīd tajā uzturas 28 bērni no dažādām novadu pašvaldībām, tai skaitā, no Salas novada 11 bērni, no tiem 8  ir izņemti no vienas ģimenes. Neviens bērns, kas šobrīd dzīvo centrā, nav bārenis. Vidējais  bērnu uzturēšanās laiks iestādē ir 1,2 gadi. Tikai retos gadījumos uzturēšanās laiks ir ilgāks par pieciem gadiem.  Laikā no 2014. Līdz 2016.gadam iestāde uzņēma 58 bērnus, izstājās 91 bērns. Starp bērnu izstāšanās iemesliem visbiežākais ir atgriešanās ģimenē, tam seko patstāvīgas dzīves uzsākšana un adopcija. Vēl ievērojams skaits bērnu nonāk aizbildnībā, bet tikai neliela daļa – audžuģimenē, vai tiek pārvietoti uz citu sociālās aprūpes centru.

Vairāk nekā pirms diviem gadiem Tiesībsarga birojs bija publiski apgalvojis, ka ĢAC “Saulstari” esot iekasēta dubulta maksa par bērnu uzturēšanos centrā, kā arī iesniedza prasību policijā krimināllietas uzsākšanai pret ĢAC “Saulstari” direktoru par iespējamo vardarbību pret bērniem. Jāatzīmē, ka līdz šim novada pašvaldība no Tiesībsarga biroja nav saņēmusi nevienu dokumentu par viņu veiktās pārbaudes rezultātiem centrā. Valsts Kontrole 2015.gadā, veicot grāmatvedības pārbaudi, dubulto finansēšanu neatklāja. Arī kriminālprocess joprojām turpinās.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – VBTAI) š.g. 23.oktobrī bija saņēmusi informāciju par Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” darbinieku iespējamo vardarbību pret bērniem.  Ņemot vērā minēto, VBTAI 25.oktobrī veica šogad jau trešo bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi centrā, par ko sastādīja arī pārbaudes aktu. VBTAI aktā apliecināja, ka pārbaudes laikā informācija par iestādes darbinieku iespējamo vardarbību pret bērniem neapstiprinājās. Sarunā bērni norādīja, ka viņi uzticoties visiem iestādes darbiniekiem, iestādē pret bērniem neviens no darbiniekiem nav slikti izturējies vai darījis pāri kādam no bērniem.

Salas novada pašvaldība paļaujas uz valsts kontrolējošo iestāžu kompetenci, pieredzi un zināšanām. Tāpēc, masu medijos izskanējušais viedoklis, ka uz aizdomu pamata būtu jāatbrīvo no darba ĢAC “Saulstari” direktors, neiztur nekādu kritiku. Neviens no apgalvojumiem par pārkāpumiem līdz šim nav guvis apstiprinājumu. Ne fiziska, ne arī juridiska persona mūsu valstī nevar kādu citu atzīt par vainīgu, kamēr viņa vaina nav juridiski pierādīta.

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Amats: Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv


  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome