Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Salas novada pašvaldība organizē automašīnas pārdošanu par brīvu cenu 10.11.2017.
 

Salas_novada_logo_mazs.jpg

Paziņojums par kustamas mantas - automašīnas VW Passat (valsts reģistrācijas numurs EN-142) pārdošanu par brīvu cenu

Salas novada pašvaldība organizē kustamās mantas - automašīnas VW Passat (valsts reģistrācijas numurs EN-142) pārdošanu par brīvu cenu. Pārdošanas cena EUR 440,86, t.sk. PVN 21% apmērā. Automašīnu var apskatīt iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Salas novada pašvaldības izpilddirektoru Arni Baumeisteru (tālr.: 26188750).

Pretendentu pieteikumi jāiesniedz Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 106.kabinetā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00, piektdienās no plkst. 8.30-12.00 un no 13.00-16.00. Pieteikumus var iesniegt līdz 2017. gada 27. novembrim plkst.15.00.

Ja līdz norādītajam laikam pieteikušies vairāki pircēji, starp tiem tiks rīkota izsole. Ja piesakās viens pircējs, ar to tiek slēgts līgums par sludinājumā minētās kustamās mantas pārdošanu. Samaksa veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no pārdošanas līguma noslēgšanas dienas.

if_icon_94_document_file_doc_314536.png Pieteikuma veidlapa

Informāciju sagatavoja: Agnese Karaseva
Amats: Juriste
Tālrunis: 65263841
E-pasts: jurists@salas.lv


   


 

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome