Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Uzsākts projekts par karjeras atbalstu izglītības iestādēs 03.11.2017.
 

VIAA_logo_pieauguso_izglitiba.jpg


Jēkabpils novada pašvaldība 2017.gada 18.septembrī noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu līdz 2020.gada 30.decembrim. 

Jēkabpils novada pašvaldība, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.359, īsteno tai deleģētos sadarbības partnera uzdevumus  Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Krustpils un Viesītes novados. Minētās pašvaldības ar domes lēmumiem noteikušas, ka Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde uzrauga un koordinē projekta gaitu.

Jēkabpils novada pašvaldība realizēs šo projektu atbilstoši partnera piedāvātajam 4.sadarbības modelim.

Kā izmēģinājumskolas projektā izvirzītas 13 skolas: Aknīstes vidusskola, Rubeņu pamatskola, Zasas vidusskola, Ābeļu pamatskola, Dignājas pamatskola, Krustpils pamatskola, Sūnu pamatskola, Salas vidusskola, Biržu pamatskola, Biržu internātpamatskola, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Viesītes vidusskola, Rites pamatskola. Projektā neiesaistītās skolas ir Asares pamatskola, Dunavas pamatskola, Vīpes pamatskola, Mežāres pamatskola, Antūžu speciālā internātpamatskola.

Ar 2017.gada 3.oktobri novadu skolās darbu uzsākuši 6 pedagogi karjeras konsultanti, kuru kopējā slodze – 2.37. Projekta ietvaros ir paredzēts nodrošināt karjeras atbalstu visiem skolēniem, organizējot dažādus karjeras atbalsta pasākumus, kā arī tiks nodrošināta informācijas pieejamība karjeras izvēlei. Plānots veicināt sadarbību ar uzņēmumiem, profesionālajām izglītības iestādēm un augstskolām.

Sadarbībā ar novadu izglītības iestādēm ir izstrādāts Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns, kuru apstiprinājusi Valsts izglītības attīstības aģentūra.

if_icon_70_document_file_pdf_315274.png Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns


Finansējums projekta aktivitātēm un pedagogu karjeras konsultantu atalgojumam tiks piešķirts katru mācību gadu līdz pat 2020.gada 30.decembrim.

Projekta koordinatore Jēkabpils novadā: Anda Ķiploka, tālrunis: 65220736, 29247870


Informāciju sagatavoja: Anda Ķiploka
Amats: Jēkabpils novada
Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja
E-pasts: anda.kiploka@jekabpilsnovads.lv  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome