Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  AS "Sadales tīkls" plānotās investīcijas Salas novadā 19.10.2017.
 


Sadales Tīkls Salas_novada_logo_mazs.jpg

18.oktobrī AS "Sadales tīkls" atbildīgās personas aicināja Salas, Jēkabpils un Krustpils novadu pārstāvjus uz informatīvo tikšanos par Ziemeļaustrumu reģiona 2017.-2020.gada kapitālieguldījumiem minētajos novados.

AS "Sadales tīkls" pārstāvji atzīmēja, ka elektroenerģijas loma ir būtiska gan katra klienta ikdienā, gan tautsaimniecības attīstībai kopumā", tādēļ AS "Sadales tīkls" turpina attīstīt elektrotīklu kā fundamentāli ļoti nozīmīga pakalpojuma tehnisko nodrošinājumu, veicot ievērojamus elektroapgādes kvalitātes uzlabošanas projektus.

Elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums sasniedz 93 813 kilometru un elektroenerģijas piegāde tiek nodrošināta vairāk nekā 1 miljonam klientu objektu visā Latvijā. Lai nodrošinātu elektroapgādes tīklu rekonstrukciju un modernizāciju, inovatīvu tehnisko risinājumu izmantošanu, uzlabojot drošu un kvalitatīvu sadales pakalpojuma sniegšanu klientiem, AS "Sadales tīkls" ik gadu veic ievērojamus elektroapgādes kvalitātes un drošuma uzlabošanas projektus, kas prasa ilgtermiņa investīcijas.

Veiktās un plānotās investīcijas Salas novadā:

  • 2017.gadā investīcijas tiek veiktas 150 631 EUR apmērā, elektroapgādes kvalitāte uzlabosies 62 klientiem;
  • 2018.gadā plānotas investīcijas 83 000 EUR apmērā, elektroapgādes kvalitāte uzlabosies 18 klientiem;
  • 2019.gadā plānotas investīcijas 12 000 EUR apmērā, elektroapgādes kvalitāte uzlabosies 4 klientiem;
  • 2020.gadā plānotas investīcijas 25 000 EUR apmērā.

Šogad darbi Salas novadā noris divos objektos:

  1. 20 kV EPL rekonstrukcija līnijā JL-29 un pie TP-6445 Salā, Salas pag., Salas nov, izmaksas 95 631 EUR apmērā.;
  2. 20 un 0,4kV EPL pārbūve pie TP-6113, Miķelāni, Biržos, Salas pag., Salas nov., izmaksas 55 000 EUR apmērā.

2018.gadā Salas novadā plānota 20kV EPL pārbūve līnijā PL-28 no atdalītāja P-28-5 līdz atdalītājam P-28-11, netālu no Siliņu stacijas Biržos, Salas pag., Salas nov. 83 000 EUR apmērā. Tiks veikta 20 kV kabeļlīnijas izbūve 1.610 km garumā un 0,4 kV kabeļlīnijas izbūve 0.240 km garumā, kā arī tiks izbūvēta viena kompaktā transformatoru apakšstacija. Plānots arī demontēt veco gaisvadu līniju 1.482 km garumā.

2019.gadā plānota TP-6479 SP "Rītausma" 0,4 kV kopņu pārbūve, Rītausma, Salā, Salas pag., Salas nov. 12 000 EUR apmērā.

2020.gadā plānota 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6305 Ošānos Salas pag., Salas nov. 25 000 EUR apmērā.

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Amats: Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv
  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome