Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Paziņojums par izsludinātā konkursa termiņa pagarināšanu 07.09.2017.
 

(Sākotnējais paziņojums par konkursu publicēts laikrakstā “Jēkabpils vēstis” jūlija mēneša numurā ar pieteikšanās termiņu līdz 2017.gada 28.augustam.)

Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Jēkabpils domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis atbilstoši ar Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr. 59 apstiprinātajam “Nolikumam par kārtību, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās” izsludina konkursu uz valdes locekļa amatu SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, reģ.Nr. 55403015551, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101.

Kandidātiem izvirzāmās prasības:
 1. Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta otrās daļas un 37. panta otrās daļas prasībām.
 2. Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.
 3. Valsts valodas zināšanas.
 4. Akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs vai inženierzinātnēs.
 5. Vismaz viena gada pieredze vadošā amatā, vēlams valsts, pašvaldību vai privātas kapitālsabiedrības vadībā vai iestādes stratēģiskajā un/vai operatīvajā vadībā.
 6. Nevainojama reputācija.

Iesniedzamie dokumenti

 1. Pieteikuma vēstule un apliecinājums, ka: nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas; nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību; nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku; ievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta 5.3 daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā.
 2. Dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā norādīta kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs), kā arī iekļauts pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 3. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. Pretendenta sagatavotu attīstības redzējumu (ne vairāk kā 1000 vārdu apjomā) par atkritumu poligona un atkritumu apsaimniekošanas attīstību Vidusdaugavas reģionā;
 5. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda);
 6. Citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi;
 7. Apliecinājums, ka piekrīt personas datu apstrādei tādā apmērā, lai konkursa izsludinātājs var gūt pārliecību par Pretendenta atbilstību normatīvos aktu un Konkursa rīkotāja izvirzītajām prasībām.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017.gada 18.septembrim ar norādi: “Konkursam uz valdes locekļa amatu”  Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis: 652036777 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pieteikums uz elektronisko pasta adresi: vpa@jekabpils.lv.

Informāciju sagatavoja: Margita Liepiņa
Amats: Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 65207318
E-pasts: margita.liepina@jekabpils.lv


   


 

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome