Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Viesītes novada pašvaldība organizē ideju konkursu ”Sēlijas amatnieki Simtgades bērniem” 22.08.2017.
 


Logo VNIdeju konkurss- dāvanu komplekts  ”Sēlijas amatnieki Simtgades bērniem”- ir konkurss par visatbilstošāko, vizuāli un saturiski piemērotāko dāvanu komplektu jaundzimušajiem. Pieteikumā konkrēti jāatspoguļo dāvanu komplekta detalizēts apraksts, iekļaujot skices, izmaksas un piedāvājuma izgatavošanas termiņi. Katrs pretendents drīkst iesniegt vienu vai vairākus piedāvājumus.

Konkursa kopējais budžets ir 484 EUR, viena dāvanu komplekta vērtība nedrīkst pārsniegt 10.00 EUR (+PVN). Konkursa uzvarētājam ir jāizgatavo 40 dāvanu komplekti.

Konkursa mērķis – iegūt pēc iespējas labāku vizuāli un tehniski izstrādātu ideju ”Sēlijas amatnieki Simtgades bērniem” dāvanas izveidošanai. Izveidot īpašu dāvanu komplektu, lai atbalstītu novada jaunās ģimenes un sveiktu katru simtgadē dzimušo novadnieku.

Konkursa priekšmets- dāvanu komplekta idejas apraksts (idejas skice, estētiskais noformējums, materiāla un izmēru apraksts, kopējo izmaksu tāme); Dāvanu komplekta vizuālā identitāte jāsagatavo kā grafisks zīmējums vai datorsalikums uz A4 formāta lapas.

Konkursa darbus vērtēs Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, un piesaistīti eksperti.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 29. septembrim plkst. 14:00 Viesītes novada pašvaldībā Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, 1.stāvā, visās pagastu pārvaldēs, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Pēc rezultātu paziņošanas, Viesītes novada pašvaldība slēdz līgumu ar konkursa uzvarētāju par 40 dāvanu komplektu izgatavošanu.

NOLIKUMS

Vairāk informācija sazinoties ar Viesītes novada pašvaldības projektu administratori Lauru Zvirbuli Tel. 26691248 vai rakstot laura.zvirbule@viesite.lv


Informāciju sagatavoja: Austra Niķe
Amats: Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: austra.nike@viesite.lv
Tel. +371 26594061

   


 

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome