Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Informatīvā diena jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai 21.08.2017.
 
ES_LLKC.jpg

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai

Jēkabpils nodaļas rīkota informatīvā diena

Programma

Norises vieta: Jēkabpils konsultāciju birojs, Bebru iela 108, Jēkabpils

Datums: 06.09.2017.

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

10:00-10:30

0.5

Iepazīšanās. Informācija par LLKC, VLT aktivitātēm un pasākumiem. Iepriekšējos gados paveiktais un plānotais darbs 2017. gadā.

Anita Putka ,LLKC Jēkabpils nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

10:30-11:00

0.5

Aktivitātes „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” pasākumi “Tu vari vairāk” un “Laukiem būt”.

Pasākumu mērķi, uzdevumi un līdzšinējā pieredze.

Baiba Gulbe,

LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja

11:00-11:30

0.5

Nevalstiskā sektora darbība. Sabiedriskās aktivitātes projektu pieredze.

Ko jauniešiem piedāvā nevalstiskais sektors.

Agita Pleiko,  biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" valdes priekšsēdētāja

nvoresursi@inbox.lv

11:30-12:00

0.5

Jauniešu iniciatīvas laukos, līdzdalība dzīves kvalitātes uzlabošanā savā pašvaldībā. Sadarbība jaunatnes jomā Sēlijas pašvaldībās. Jauniešu dome.

Vita Tropa, Salas novada jaunatnes lietu speciāliste

12:00-12:30

0.5

Konkursā „Laukiem būt!” iegūtās zināšanas un apmācību nozīme savas idejas īstenošanā. Pieredze dažādu projektu realizēšanā.

Ieva Rožlapa, 2016.gada pasākuma „Tu vari vairāk ” un „Laukiem būt ” dalībniece

12:30-12:45


Kafijas pauze


12:45-13:15

0.50

Diskusija, informācijas apkopojums, atbildes uz jautājumiem, mācību anketu aizpildīšana.

Anita Putka,LLKC Jēkabpils nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Kopā st. 3.0

Informatīvā diena un 5 dienu mācības ir bezmaksas. Mācību dienu datumus un tēmas pārrunāsim informatīvajā dienā. Mācību noslēgumā būs pieredzes apmaiņas brauciens.

Sīkāka informācija t. 26511269 vai anita.putka@llkc.lv vai pie novadu lauku attīstības konsultantiem.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

 

2017. gada 17. janvārī noslēgto līgumu Nr. 2017/8, pasākums „Informatīvu un izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

   


 

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome