Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Sapulce piegulošu zemju īpašn. par ceļaposma Akoti-Birži pārbūvi 11.08.2017.
 

Par būvprojekta izstrādi objektam „Pašvaldības ceļa S – 26 Akoti – Birži posma pārbūve” Salas novadā.

Informējam Jūs, ka šobrīd saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu Nr. 2017-06-10 "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Salas novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei" identifikācijas numurs SNP/2017/04/ELFLA, starp Salas novada pašvaldību un SIA „Projekts EAE” tiek veikta būvprojekta izstrāde minētajam objektam. Šī projekta ietvaros paredzēts pastiprināt esošo ceļu konstrukciju, kā arī sakārtot autoceļa ūdens novades sistēmas (grāvjus, caurtekas).

Lai piegulošo zemes gabalu īpašnieki tiktu informēti un varētu iepazīties ar projekta risinājumiem, tiek organizēta sapulce:

  • laiks: 2017. gada 4. septembris no plkst. 8:30 līdz plkst. 9:30;
  • vieta: Biržu Tautas nams, Biržu iela 11, Birži, Salas nov., Lielā zāle.

Izskatāmais jautājums – esošo nobrauktuvju nepieciešamība, jaunu izbūve, sāngrāvju rakšana. Ja nevarat ierasties personīgi, Jūs varat pilnvarot citu personu Jūsu vietā (līdzi ņemot parakstītu, notariāli apstiprinātu pilnvaru).

Tiks saglabāts esošais autoceļa novietojums. Ceļa nodalījuma josla (un iespējams privātīpašumi) tiks attīrīta no tuvu ceļam augošiem krūmiem un kokiem. Mežu platības privātīpašumā netiks skartas. Rokami jauni grāvji, padziļināmi un tīrāmi esošie sāngrāvji (Ja ar projekta risinājumu tiks skarts privātīpašums, būs nepieciešams saskaņojums).

Ja nevarat klātienē ierasties uz sapulci, lūdzu obligāti sazināties ar SIA „Projekts EAE” pārstāvi Ģirtu Malakovski (tel. 29325613, e-pasts: girts.malakovskis@projektseae.com) un atstāt savu kontaktinformāciju, lai varam ar Jums sazināties pēc sapulces.

Akoti_Birzi.jpg

SIA „Projekts EAE”
Projektu vadītājs R. Zvejnieks


   


 

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome