Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Biržu internātpamatskola uzņem audzēkņus 31.07.2017.
 
Biržu internātpamatskola uzņem audzēkņus ar izziņu par atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes (personas) statusam sekojošās izglītības programmās:
  1. pirmsskolas izglītības programma, kods – 00011111,
  2. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods – 01015611,
  3. pamatizglītības programma, kods – 21011111,
  4. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods – 21015611,
  5. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods – 21015511.
Nepieciešamie dokumenti bērna reģistrācijai:
  1. vecāka personu apliecinošs dokuments;
  2. vecāku vai aizbildņa iesniegums (aizpilda uz vietas);
  3. bērna dzimšanas apliecības kopija (līdzi ņemot dokumenta oriģinālu salīdzināšanai);
  4. izziņa par atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
  5. pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziens ja izglītojamajam ir kāda no speciālās programmas.

Dokumentus iespējams iesniegt skolas kancelejā no 9:00 līdz 14:00.

Tālrunis uzziņām: 65207270; 26533991.


Informāciju sagatavoja:

Biržu internātpamatskolas administrācija


   


 

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome