Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Salas novada pašvaldība uzsāk veselības veicināšanas projekta ieviešanu 15.07.2017.
 

Salas novada pašvaldība 2017.gada 10.jūlijā ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta Nr.9.2.4.2/16/I/048 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Salas novadā” īstenošanu. Saskaņots projekta iepirkumu plāns un darbības plāns 2017.gadam ar sadarbības iestādi.

Viens no sabiedrības veselības politikas virsmērķiem ir palielināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaitu un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību.

Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši, teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem Salas novadā, īstenojot vietējā mēroga pasākumus.

Projekta ietvaros plānoti slimību profilakses pasākumu cikli: „Mana sirds- mana dzīve", tematiskas lekcijas topošajiem vecākiem „Par mātes un bērna veselību", sievietēm par onkoloģiju „Lai dzīvotu", vīriešiem „Kas jāzina katram vīrietim". Izglītojošs pasākums jauniešiem „Kā uzvarēt stresu?".

Tiks organizēti veselības veicināšanas pasākumi: nūjošanas nodarbības Salas, Sēlijas, Biržu un Ošanu ciemos. Orientēšanās sporta sacensības Salā un Biržos.  Izglītojoši pasākumi kā veicināt veselīga uztura paradumus „Dzīvo veselīgi Salas novadā". Skolēniem izglītojoši pasākumi par smēķēšanas paradumu kaitīgumu „Smēķēt...Vai stilīgi?" un „Emociju, prāta un vērtību nozīme attiecībās". Jau augusta mēnesī plānota radoši izglītojoša dienas nometne bērniem no 6.-12.g. vecumam „Zaļā sala-2017”.

Projekta kopējās izmaksas ir 49116,00 EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 41748.60 EUR, jeb 85 % un valsts budžeta finansējums 7367.40 EUR, jeb 15 %. Projekta īstenošana no 2017. gada līdz 2019.gada decembrim.

Salas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, kas tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.salasnovads.lv, izdevumā „Salas Novada Vēstis”.

Informāciju ievietoja:
Ligita Kadžule
Projekta vadītāja
tālr. 25460441
ligita.kadzule@gmail.com


Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/048  "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā " tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

na_eir.jpg

  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome