Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība rīko iniciatīvu portālā ManaBalss.lv 24.05.2017.
 


LIZDA logo

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ilgstoši ir norādījusi, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi saskaras ar nevienlīdzību darba slodzes veidošanās principos un darba samaksas apmērā. Pretēji cerētajam, ar 2016.gada 1.septembri situācija pasliktinājās, jo ar Ministru kabineta jaunajiem noteikumiem “Par pedagogu darba samaksu” – tika palielināta pirmsskolas pedagogu darba slodze, kā arī bez konsultācijām ar arodbiedrību, tika noteikta zemākā mēneša darba algas likme 620 EUR apmērā (atsevišķos gadījumos pat 560 EUR). Vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu zemākā mēneša darba algas likme tika noteikta 680 EUR apmērā.

LIZDA Padome 2017.gada 15.martā nolēma iesniegt iniciatīvu portālā ManaBalss.lv – nodrošināt visu pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksu no valsts budžeta, lai novērstu diskrimināciju.

Lai to panāktu, nepieciešams savākt ne mazāk kā 10 000 parakstu no Latvijas pilsoņiem, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 131.3 punktu, tas var tikt iesniegts kā kolektīvais iesniegums Saeimai ar konkrētu prasījumu izskatīt to kā kolektīvu iniciatīvu.

Parakstīties var tikai, izmantojot internetbanku, lai nodrošinātu parakstu patiesumu un to, ka persona par konkrēto iniciatīvu parakstās vienu reizi.

Parakstīties var šeit: https://manabalss.lv/vienlidzibu-pirmsskolas-izglitibas-iestazu-pedagogiem-darba-samaksu-nodrosinat-no-valsts-budzeta/show

LIZDA atgādina, ka Izglītības likums nosaka tiesības pašvaldībai piešķirt papildus finansējumu neatkarīgi no tā, ka valsts arī šobrīd vispārizglītojošo skolu pedagogu atalgojumu finansē no valsts budžeta.

LIZDA atkārtoti izsaka pateicību pašvaldībām par to, ka pirmsskolas pedagogiem no 2016.gada septembra tika nodrošināts lielāks atalgojums, nekā to noteica MK noteikumi Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”.

Informāciju apkopoja un ievietoja:

Jolanta Grandāne

SA un tūrisma lietu speciāliste

T. 29156210

referente@salas.lv

   


 

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome