Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Palīdzība no valsts pavasara plūdu seku likvidēšanai nav sagaidāma 09.05.2017.
 

VARAM

Salas novada pašvaldība aprīļa sākumā nosūtīja vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai vēstuli ar lūgumu palīdzēt un piešķirt līdzekļus 2017.gada pavasara plūdos radīto apdraudējumu novēršanai Daugavas upes attekas Sakas krastu tehniskai izpētei.

Atsaucoties uz MK noteikumiem Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus", ministrija Salas novada pašvaldībai finansiālā atbalstā ir atteikusi.

Ministrija atbildes vēstulē norādīja, ka, ņemot vērā iepriekš minēto, finansējums no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" nevar tikt piešķirts 2017.gada pavasara plūdos radīto apdraudējumu novēršanai Daugavas upes attekas Sakas krastu tehniskai izpētei, nekustamo īpašumu "Kraujas", "Miestalauks" un "Malači" Salas novadā krastu stiprināšanas būvprojekta izstrādei, jo neatbilst Noteikumos noteiktajiem kritērijiem.

Atteikuma vēstuli parakstījis VARAM valsts sekretāra vietnieks A. Draudiņš.

Informāciju ievietoja:
Jolanta Grandāne
SA un tūrisma lietu speciāliste
T. 29156210
referente@salas.lv
   


 

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome