Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Biržu pamatskola piedalījās sakopšanas talkās 19.04.2017.
 

Biržu pamatskolas pirmsskolas vecuma grupas bērni, skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki no cītīgi piedalījās apkārtnes sakopšanas talkās. Kopā strādāja 126 bērni un pusaudži un 22 pieaugušie.

Divgadīgie līdz četrgadīgie mazuļi lasīja žagariņus ap savu skolu; piecgadnieki līdz sešgadnieki kopa atpūtas laukumu. Arī 1.-4.klases skolēni piedalījās teritorijas sakopšanā. 5.klase vāca drazas ceļa malās no "vecajām darbnīcām", pāri tiltiņam līdz krustojumam; 6.klasei bija uzticēts Dejpurviņš un ceļa malas no krustojuma pa labi līdz līkumam; 7.klase atbildēja par Lielā ceļa malas tīrību līdz Siliņiem; 8.klase kopa ceļmalas uz cūku kompleksa "Miķelāni bekons" pusi līdz Lazdiņu māju ceļam un 9.klasei bija uzticētas ceļmalas no Lazdiņu māju ceļa līdz Siliņiem.

Birzu_psk_Lielaa_talka_19_04_2017.jpg

 Atgādinājums!

22.aprīlī ir Lielās Talkas diena.

Arī Salas novadā varēs izvēlēties sev tīkamākos sakopšanas objektus. SIA "Vīgants" organizē talkas:

  • Biržos, pulcēšanās plkst. 9.00 pie Biržu Tautas nama; atbildīgā persona G. Lavigina, T. 26249834
  • Ošānos, pulcēšanās plkst. 9.00 Ošānu 14.mājas pagalmā. Uzkops ciema teritoriju un tuvāko apkārtni; atbildīgā persona I. Jageloviča, T. 26216969
  • Salā iedzīvotāji aicināti sakopt savu māju pagalmus, malkas šķūņu un garāžu apkārni, mazdārziņus un piederīgo kapavietas. Brīvprātīgie entuziasti aicināti Birzītes sakopšanā; atbildīgā persona V. Stolere, T. 29612095
  • Sēlpilī, pulcēšanās plkst. 9.00 pie Sēlpils kapsētas, tās sakopšanai; atbildīgā persona A. Bārzdiņa, T. 27839705

Alternatīvās sakopšanas talku vietas varat skatīt mājaslapā talkas.lv

   


 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome