Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Salas KN jauniešu deju kolektīvs skatē ieguvis 1.pakāpes diplomu 12.04.2017.
 

Salas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs šogad ir nokomplektēti pilnā sastāvā. Jaunieši dejo un aktīvi piedalās koncertos.

Šogad viņi pirmo reizi startēja  skatē kopā ar citiem reģiona kolektīviem un ieguva 1.pakāpi. Skatē kopā piedalījās 9 kolektīvi. Dejas ir apgūtas un turpinās jaunu deju apgūšana. Tas dod iespēju braukt ciemos un uzstāties arī citur.

Jaunieši nu  bijuši arī pirmajā sadraudzības pasākumā. Tika mērots tāls ceļš ārpus sava novada un ir būts ciemos pie deju kolektīviem Jaunbērzē. Tur saliešus draudzīgi uzņēma un bija prieks sadraudzēties ar citiem kolektīviem.

Jauniesu_deju_kolektivs.jpg

Jau no agra rīta kolektīvs devās ceļā, aizvadot ciemos visu dienu. Dienas pirmajā daļā noritēja sporta sacensības starp kolektīviem, kurām sekoja krāšņs koncerts ar daudzveidīgām dejām. Pēc koncerta jauniešiem turpinājās skaista balle.

Līdz ar Salas KN jauniešu deju kolektīvu, Jaunbērzes pasākumā piedalījās arī JDK "Zemgaļi", Spīdolas ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs, JDK "Drīziņš", JDK "Solis", VPDK "Sadancis", JDK "Virpulis" JDK "Māra" un bērnu deju kolektīvs "Māriņa".

Informāciju sagatavoja:
Inga Vībāne
Salas KN jauniešu deju kolektīva vadītāja
   


 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome