Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Tikšanās ar Salas novada iedzīvotājiem 24.03.2017.
 

Salas_novada_logo_mazs.jpg

Tradicionāli kā katru gadu, arī šogad SIA "Vīgants" ar Salas novada pašvaldības vadību un speciālistiem aicināja novada iedzīvotājus tikties un pārrunāt Salas novada aktualitātes un jaunumus novada administrēšanas un saimnieciskos jautājumos.

Tikšanās notika piecās vietās:

  • 20.martā plkst.18.00 Salas ciemā
  • 22.martā plkst.16.30 Sēlpils pagasta Bērziņu klubā un plkst. 18.00 Sēlijas ciemā
  • 23.martā plkst.17.00 Ošānu ciemā un plkst.18.00 Biržu ciemā

Salas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe sniedza visaptverošu informāciju par pašvaldības budžeta tapšanas niansēm un iepazīstināja ar budžeta ieņēmumu un izdevumu sadaļām un skaitļiem. Iedzīvotāji tika iepazīstināti ar lielākajiem paveiktajiem darbiem un iecerēm.

Salas novada pašvaldības Projektu vadītāja Ligita Kadžule iedzīvotājus informēja par apstiprinātajiem un iesniegtajiem projektiem, piesakoties dažādiem ES finanšu instrumentiem, kuros pašvaldība plāno būtiski uzlabot novada infrastruktūru un iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī akcentēt kultūrvēsturisko mantojumu un attīstīt tūrismu novadā.

SIA "Vīgants" valdes locekle Rita Audriņa uzrunāja iedzīvotājus, skarot pašvaldības ceļu un atkritumu apsaimniekošanas jautājumus, kā arī iepazīstināja ar paveiktajiem un plānotajiem darbiem.

SIA "Vīgants" juristei Lienei Šapkinai nācās iepazīstināt klausītājus ar līdzšinējo stāvokli parādu piedziņas  lietās par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, ar kurām diemžēl uzņēmuma darbiniekiem nākas nodarboties līdz pat tiesvedībām un parādnieku izlikšanu no dzīvokļiem. Juriste aicināja "parādniekus" negaidīt līdz brīdim, kad pie durvīm klauvēs tiesu izpildītājs, bet risināt radušos situāciju. SIA "Vīgants" vairākkārt apliecināja pretimnākšanu un piedāvā slēgt Vienošanās līgumus par parāda dzēšanu, nosakot termiņus un kārtējo maksājumu summas, ņemot vērā "parādnieku" maksātspēju.

Par daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas jautājumiem ar iedzīvotājiem runāja SIA "Vīgants" Namu pārvaldnieks Guntars Jucītis, atgādinot, ka katra daudzdzīvokļu nama īpašniekiem ir nepieciešams sasaukt nama iedzīvotāju kopsapulci, kur nolemt par nepieciešamo darbu veikšanu un iespējām nama apsaimniekošanā. Nācās atgādināt, ka SIA "Vīgants" nav darbu noteicējs, bet tikai  izpildītājs. Lēmēji un noteicēji ir paši namu īpašnieki. Vēl iedzīvotājiem tika sniegta informācija par izmaiņām likumdošanā, kas nosaka dūmu detektoru uzstādīšanu dzīvojamajās mājās un dabīgās ventilācijas kanālu atbrīvošanu no mehāniskajām ventilācijas ierīcēm (tvaika nosūcējiem) dzīvokļos, kuros izmanto gāzes plītis.

Sniegtā informācija tika vizuāli papildināta ar  prezentācijām, kas skatāmas zemāk:

Informāciju sagatavoja:

Jolanta Grandāne
SA un tūrisma lietu speciāliste
tel. 29156210
referente@salas.lv
   


 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome