Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Noslēgusies apkārtnes novadu skolu tautas deju kolektīvu skate 10.03.2017.
 

9.martā, Viesītes Kultūras pilī norisinājās Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu skolu tautas deju kolektīvu skate.

Kopumā piedalījās 23 kolektīvi. Salas novadu pārstāvēja 6 kolektīvi: Biržu internātpamatskolas 1.-3.klašu TDK, vadītāja Gita Ratniece; Biržu internātpamatskolas 5.-6. klašu TDK, vadītāja Gita Ratniece; Biržu internātpamatskolas 7.-9. klašu TDK, vadītāja Gita Ratniece; Biržu pamatskolas 1.-4.klašu TDK, vadītāja Kristīne Pazuha; Biržu pamatskolas 5.-9. klašu TDK, vadītāja Kristīne Pazuha un Salas kultūras nama 7.-9.klašu TDK, vadītāja Inga Vībāne.

Eksperti, jeb žūriju pārstāvēja Inita Kalniņa (tautas deju kolektīvu virsvadītāja); Ingrīda Feldmane (Jēkabpils pilsētas tautas deju kolektīvu virsvadītāja) un Ludmila Bērziņa (speciāliste kultūras un interešu izglītības jautājumos).

Par izpildīto skates programmu katrs TDK vērtējumu ieguva, saskaitot visu žūrijas locekļu piešķirtos punktus. Atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, katram TDK piešķīra kvalitātes pakāpi un diplomu.

Punktu attiecība pret pakāpi:

  •  45-50 punkti/ Augstākās pakāpes diploms
  •  40-44,99 punkti/ I pakāpes diploms
  •  35-39,99 punkti/ II pakāpes diploms
  •  30-34,99 punkti/ III pakāpes diploms
  •  1-29,99 punkti/ Pateicība par piedalīšanos

Apkārtnes novadu skolu TDK skates rezultāti (sakārtoti pēc iegūtajiem punktiem):

N.p.k.  TDK
 Kolektīva vad.
 Punkti  Pakāpe
1
Zasas vsk. 3.-4.kl. TDK "Dzirnupīte"
Daiga Ģeidāne
42.16
I pakāpe
2
Zasas vsk. 1.-2.kl. TDK "Dzirnupīte"
Daiga Ģeidāne
42
I pakāpe
3
Zasas vsk. 5.-7.kl. TDK "Dzirnupīte"
Daiga Ģeidāne
42
I pakāpe
4
Viesītes vsk. 6.-8.kl. TDK "Augšzemīte"
Andris Kivlenieks
42
I pakāpe
5
Biržu internāt-psk. 5.-6.kl. TDK
Gita Ratniece
41.83
I pakāpe
6
Biržu internāt-psk. 1.-3.kl. TDK
Gita Ratniece
41.5
I pakāpe
7
Zasas vsk. 8.-9.kl. TDK "Dzirnupīte"
Daiga Ģeidāne
41.33
I pakāpe
8
Salas KN 7.-9.kl. TDK
Inga Vībāne
40.83
I pakāpe
9
Sunākstes psk. 4.-9.kl. TDK
Andris Kivlenieks
40.66
I pakāpe
10
Biržu internāt-psk. 7.-9.kl. TDK
Gita Ratniece
40.16
I pakāpe
11
Biržu psk. 1.-4.kl. TDK
Kristīne Pazuha
40
I pakāpe
12
Zasas vsk. 9.-12.kl. TDK "Dzirnupīte"
Daiga Ģeidāne
39.66
II pakāpe
13
Ābeļu psk. 5.-9.kl. TDK "Žiperi"
Ieva Lāčplēse
38.33
II pakāpe
14
Variešu KN 1.-4.kl. TDK "Zaķīši"
Līga Beinaroviča
37.66
II pakāpe
15
Aknīstes vsk. 3.-4.kl. TDK
Aivars Ielejs
37.66
II pakāpe
16
Rites psk. 1.-2.kl. TDK "Cīrulīši"
Lilita Bārdule
37.5
II pakāpe
17
Biržu psk. 5.9.kl. TDK
Kristīne Pazuha
37.16
II pakāpe
18
Ābeļu psk. 1.-2.kl. TDK "Žiperīši"
Ieva Lāčplēse
36.17
II pakāpe
19
Rubeņu psk. 1.-4.kl. TDK "Pērkonītis"
Ilona Pūdāne
35.66
II pakāpe
20
Viesītes Mūz. un māksl. sk.1.-3.kl. TDK "Danceri"
Austra Niķe
35
II pakāpe
21
Ābeļu psk. 2.-4.kl. TDK "Žiperi"
Ieva Lāčplēse
35
II pakāpe
22
Atašienes KN 4.-7.kl. TDK "Zvirbulēni"
Madara Turkupole
34.83
III pakāpe
23
Sūnu psk. 3.-6.kl. TDK
Irēna Balode
34.16
III pakāpe

Informāciju sagatavoja:
Jolanta Grandāne
SA un tūrisma lietu speciāliste
tel. 29156210
referente@salas.lv
   


 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome