Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Noslēdzies apkārtnes novadu vokālo ansambļu konkurss 06.03.2017.
 

3.martā Jēkabpils Tautas namā norisinājās apkārtnes novadu vokālo ansambļu konkurss, kurā piedalījās 21 kolektīvs no 8 novadiem un Jēkabpils pilsētas. Salas novadu pārstāvēja 4 kolektīvi: Biržu TN vīru vokālais ansamblis "Birži", vad. Lienīte Geižāne; Biržu TN sieviešu vokālais ansamblis "Melodija", vad. Lienīte Geižāene; Salas KN senioru vokālais ansamblis "Belcanto", vad. Ruta Jakovļeva un Sēlpils KN sieviešu vokālais ansamblis "Lira", vad. Agnese Levinska.

Eksperti, jeb žūriju pārstāvēja Jevģenijs Ustinkovs (mūziķis, kordiriģents, pedagogs); Aigars Godiņš (mūziķis, komponists) un Oskars Elksnis (mūziķis, kordiriģents).

Par izpildīto konkursa programmu katrs vokālais ansamblis vērtējumu ieguva, saskaitot visu žūrijas locekļu piešķirtos punktus. Atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, katram vokālajam ansamblim piešķīra kvalitātes pakāpi un diplomu.

Punktu attiecība pret pakāpi skatāma tabulā:

 45-50 punkti
 Augstākās pakāpes diploms
 40-44,99 punkti
 I pakāpes diploms
 35-39,99 punkti
 II pakāpes diploms
 30-34,99 punkti
 III pakāpes diploms
 1-29,99 punkti
 Pateicība par piedalīšanos

IMG_4478.jpg

Sēlpils KN sieviešu vok.ans. "Lira",vad. Agnese Levinska /2016.g./

Apkārtnes novadu vokālo ansambļu konkursa rezultāti (sakārtoti pēc iegūtajiem punktiem):

 N.p.k.  Ansambļa nosaukums
 Kolektīva vad.
 Punkti  Pakāpe
 1  Salas nov. Sēlpils KN sieviešu vok. ans. "Lira"
 Agnese Levinska
 44.2  I pakāpe
 2  Madonas nov. Kalsnavas pag. sieviešu vok. ans. "Vīzija"
 Iveta Upeniece
 42.7
I pakāpe
 3  Salas nov. Salas KN senioru vok. ans. "Belcanto"
 Ruta Jakovļeva
 42  I pakāpe
 4  Krustpils nov. Krustpils pag. KN jauktais ans."Krustpilieši"
 Santa Kasparsone
 40  I pakāpe
 5  Krustpils nov. Kūku KN sieviešu vok. ans. "Minima"
 Maija Kondrāte
 40  I pakāpe
 6  Jēkabpils nov. Ābeļu TN sieviešu vok. ans. "Elēģija"
 Anita Gavare
 38.7  II pakāpe
 7  Neretas nov. Neretas KN sieviešu vok. ans. "Kadence"
 Sintija Leimane
 36.3  II pakāpe
 8  Jēkabpils pilsētas Krustpils KN Krievu vok. ans. "Bariņa"
 Olena Agafonova
 36.3  II pakāpe
 9  Jēkabpils pilsētas Krustpils KN jauktais ans. "Vakarvējš"
 Ilze Samule
 36.2  II pakāpe
 10  Krustpils nov. Vīpes kluba sieviešu vok. ans. "Dimda"
 Emīlija Balode
 35.7  II pakāpe
 11  Krustpils nov. Variešu KN sieviešu vok. ans. "Malduguns"
 Iveta Bērziņa
 35.3  II pakāpe
 12  Jēkabpils nov. Rubenes KN sieviešu vok. ans. "Kantilēna"
 Sandra Radiņa
 35.3  II pakāpe
 13  Salas nov. Biržu TN sieviešu vok. ans. "Melodija"
 Lienīte Geižāne
 35
 II pakāpe
 14  Salas nov. Biržu TN vīru vok. ans. "Biržī"
 Lienīte Geižāne
 34.3  III pakāpe
 15  Aknīstes nov. Gārsenes KN sieviešu vok. ans. "Gārsas"
 Madara Ozoliņa
 33.2  III pakāpe
 16  Viesītes nov. Elkšņu KN sieviešu vok. ans. "Tik un tā"
 Sintija Leimane
 32.7  III pakāpe
 17  Jēkabpils nov. Rubenes KN jauktais ans. "Āre"
 Sandra Radiņa
 32  III pakāpe
 18  Jaunjelgavas nov. Sunākstes Saieta nama siev. vok.ans. "Mežaroze"
 Ilze Gaidele
 31.5  III pakāpe
 19  Aknīstes nov. Aknīstes sieviešu vok. ans. "Viotonika"
 Viola Jasmane
 31.2  III pakāpe
 20  Viesītes nov. Rites TN sieviešu vok. ans. "Rites balsis"
 Inga Davidāne
 30.5  III pakāpe
 21  Jēkabpils nov. Kalna KN sieviešu vok. ans. "Līksma"
 Inga Davidāne
 30  III pakāpe

Par nākamo konkursa kārtu šogad var domāt jauktie vokālie ansambļi. II Latvijas jaukto vokālo ansambļu konkurss notiks š.g. 20.maijā Siguldā, Siguldas koncertzālē "Baltais flīģelis". To rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs, sadarbībā ar Latvijas vokālo ansambļu asociāciju un Siguldas novada pašvaldību.

Uz II Latvijas jaukto vokālo ansambļu konkursu izvirzīti Krustpils novada Krustpils pagasta KN jauktais ansamblis "Krustpilieši", vad. Santa Kasparsone un Jēkabpils pilsētas Krustpils KN jauktais ansamblis "Vakarvējš", vad. Ilze Samule.

Informāciju sagatavoja:
Jolanta Grandāne
SA un tūrisma lietu speciāliste
Tel. 29156210
referente@salas.lv


   


 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome