Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Norit pieteikšanās mācībām ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekotājiem 08.02.2017.
 

Lauksaimniekiem piešķirts atlikušais, no akcīzes nodokļa atbrīvotais, dīzeļdegvielas apjoms!

Šī gada maijā SIA LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs plāno rīkot divu dienu mācības lauksaimniekiem, kuri Lauku atbalsta dienestā (LAD) piesakās pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un ir uzņēmušies saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem, kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase.

Atbalsta saņēmējiem ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Komplektējot grupu, priekšroka būs tiem, kam ir otrais saistību gads.  

Paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības uz lauka. Mācības tiek īstenotas projekta LAP investīciju pasākumi 2014.-2020. gadam ietvaros un ir bezmaksas.

Uz mācībām jāpiesakās pie novada lauku attīstības konsultantes  vai Jēkabpils konsultāciju birojā: t. 65207071, mob.t. 26511269 vai elektroniski:  anita.putka@llkc.lv


Informāciju sagatavoja:
Ligita Kadžule
Lauku attīstības konsultante
lel. 26526895, 25460441
ligita.kadzule@llkc.lv
   


 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome