Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Salas novada uzņēmēji nodrošina darbavietas arī jēkabpiliešiem 06.02.2017.
 
Salas_novada_logo_mazs.jpg

Uzņēmēji ir tie cilvēki novadā, kuri enerģiski darbojas savās saimniecībās vai uzņēmumos un ir gatavi iesaistīties aktivitātēs, kas nes labumu ne tikai pašiem, bet sniedz atbalsta artavu arī novadam kopumā, godīgi nomaksājot nodokļus. Un tie nav maznozīmīgi.

Pašvaldības finanšu sistēmas pamatā ir pašvaldības darbības pamatdokuments – budžets. Tā ir pašvaldības budžeta galvenā daļa, kurā ieņēmumus veido 100 procentu nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma (par zemi un ēkām) nodokļa, 80 procentu likumos noteikta daļa no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 25 procenti no azartspēļu nodokļa, kā arī nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldības nodevas un citi ieņēmumi, kā arī valsts budžeta dotācijas, mērķdotācijas un dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

Par pagājušo gadu statistikas dati vēl nav apkopoti, bet 2015. gada sākuma dati rāda, ka Salas novadā bija deklarēti 4205 iedzīvotāji, no tiem darba spējas vecumā 2708 iedzīvotāji, jeb 67,28 procenti no kopējā iedzīvotāju skaita un 8,6 procenti no tiem bija oficiāli reģistrētie bezdarbnieki.

Minētajā gadā Salas novadā bija uzskaitīti 103 reģistrēti uzņēmumi un 1675 iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāji pēc darba ņēmēja deklarētās dzīvesvietas. Pašvaldības ieņēmumi no IIN likumā noteiktās daļas bija 1 540 804 eiro apmērā.

Pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības datiem, 2015. gada 9 mēnešos Jēkabpilī reģistrētie darba devēji par Salas novadā deklarētajiem darba ņēmējiem ieturējuši IIN 236 547,60 eiro apmērā. Šī summa nonāca Salas novada budžetā.

Savukārt Salas novada pašvaldība no Valsts ieņēmumu dienesta saņēma informāciju, ka 2015. gadā Salas novadā reģistrētie darba devēji par Jēkabpils pilsētā deklarētajiem darba ņēmējiem ieturējuši IIN 1 056 628,97 eiro apmērā, kas attiecīgi nonāca Jēkabpils pilsētas budžetā. Tas ir gandrīz 4 reizes vairāk nekā Salas novads saņēma par saviem iedzīvotājiem, kas strādāja pilsētā. Sākotnēji šāds liels skaitlis, kas pārsniedz vienu miljonu, lika domāt par iespējamu kļūdu, tomēr nē. VID sniegtā informācija tika pārbaudīta un izrādījās patiesa.

Ievērojamā skaitļa esamība skaidrojama ne tikai ar reģistrēto uzņēmumu skaitu Salas novadā, bet arī ar strādājošo jēkabpiliešu skaitu tajos.

Lielākie uzņēmi Salas novadā ir SIA Kontekss, SIA Sēlijas mežs, SIA Jēkabpils autobusu parks, SIA Paeglīši un Partneri, SIA Dona, SIA Rītausma, SIA Miķelāni bekons, SIA Sēļi u.c.

Lai veicinātu uzņēmējdarbību novadā, Salas novada pašvaldība 2017.gada budžetā ir paredzējusi finansiālu atbalstu apņēmīgiem jauniem cilvēkiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. Tiek izstrādāts šī granta nolikums un gaidāma pieteikumu izsludināšana.

Uzņēmēji un sabiedrība arvien labāk apzinās, cik novada izaugsme ir atkarīga no pašu cilvēkiem. Rodas arvien jaunas iespējas pamodināt uzņēmējdarbības garu un uzslavēt uzņēmējus par viņu radītajiem produktiem un sniegtajiem pakalpojumiem, uzņēmību un radošumu. Un katrs uzņēmējs, vai tas būtu liels vai mazs, ir lielākais novada balsts un drošības garants iedzīvotājiem tagad un nākotnē.

Informāciju sagatavoja:
Jolanta Grandāne
SA un tūrisma lietu speciāliste
Tālr. 29156210
referente@salas.lv

  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome