Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Pārvēlēts Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētājs un viņa vietnieks 27.01.2017.
 

27.janvārī, Salas novada pašvaldības domē  notika Sēlijas novadu apvienības (SNA) biedru sapulce. Viens no darba kārtības jautājumiem - apvienības priekšsēdētāja un viņa vietnieka pārvēlēšana. Pa diviem gadiem periodiski, kā to paredz SNA nolikums, apvienību ir vadījuši Jaunjelgavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntis Libeks un Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs.

Kopš 27.01.2017. par apvienības priekšsēdētāju ievēlēta Salas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe, par vietnieku - Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis.


Sēlijas novadu apvienība ir brīvprātīga pašvaldību apvienība kopīgu mērķu un uzdevumu sasniegšanai.
SNA ir nodibināta 2012.gada 14.decembrī, lai saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības  statūtu 11.1. un 11.2 punktiem uz brīvprātības principiem apvienotu tās Sēlijas novadu pašvaldības, kuras ir iestājušās LPS. Tā darbojas kā LPS struktūrvienība un apvieno 7 novadus: Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes.

Informāciju sagatavoja:
Jolanta Grandāne
Salas novada pašvaldības
SA un tūrisma lietu speciāliste
tālr. +371 29156210
   


 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome