Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Satiksmes ministrija sniegusi atbildi par biedrības HOLISTA iniciatīvu 06.01.2017.
 

Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" speciālistiem ir izskatījusi Salas novada pašvaldības vēstuli par biedrības"Holista" iniciatīvu "Parakstu vākšana Salas novada iedzīvotāju nobalsošanai" veloceļa ierīkošanai gar valsts reģionālo autoceļu P76 Aizkraukle-Jēkabpils posmā no Salas pagasta centra līdz Jēkabpils pilsētas robežai.

Satiksmes ministrija informēja, ka veloceļu izveides principi ir apkopoti Latvijas standartā LVS 190-9 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 9.daļa Velosatiksme". Šajā standartā ir noteikts, ka - lai nodrošinātu satiksmes drošību, nepieciešams nošķirt velosipēdus no citiem transportlīdzekļiem, ja šo transportlīdzekļu atļautais braukšanas ātrums ir lielāks par 50 km/h un ir jāparedz velosipēdiem nodalītu (ar sadalošo joslu, drošības barjeru, apmali utt.) brauktuvi vai brauktuvi uz atsevišķas klātnes, ja tas ir tehniski un ekonomiski pamatots.

Tā kā velosatiksmes infrastruktūras formas izvēle ir atkarīga no tādiem kritērijiem kā teritorijas plānojums, satiksmes intensitāte, u.c., VAS "Latvijas Valsts ceļi" 2018.gadā plāno piesaistīt konsultantus būvprojekta minimālā sastāvā jeb skiču projekta izstrādei, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi".

Satiksmes ministrija vērsa uzmanību uz to, ka skiču projekta ietvaros jāizvērtē arī zemju pieejamība un iespējamā veloceļa iekļaušanās gan Salas novada, gan Jēkabpils pilsētas satiksmes infrastruktūrā.

Ņemot vērā minēto, Satiksmes ministrija lēmumu par detalizētu būvprojekta izstrādi un būvniecības procesu varēs pieņemt tikai pēc skiču projekta izstrādes un sadarbībā ar Salas novada un Jēkabpils pilsētas pašvaldībām.

Kā iepriekš tika minēts, pēc Salas novada pašvaldības rosinājuma, 24. novembrī biedrība "Holista" (reģ. nr. 40008212870, Zaļā iela 6-13, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230) Salas novada pašvaldībā ir iesniegusi parakstu vākšanas iniciatīvas par veloceliņa ierīkošanu gar autoceļu P76, posmā no Salas centra Salas pagastā, Salas novadā līdz Jēkabpils pilsētas robežai iedzīvotāju parakstu lapas, iniciatīvas paskaidrojošo rakstu un rezultātu apkopojumu.

Parakstu vākšanas mērķis bija nodrošināt velotransporta pārvietošanās veida līdzsvarotu attīstību Salas novadā, uzdevums - attīstīt velotransportam piemērotu infrastruktūru, kas atbilst arī Salas novada Attīstības programmas 2012.-2018., 2.rīcības virziena "Transporta infrastruktūras attīstīšana" 2.uzdevumam "Attīstīt velo infrastruktūru".

Biedrība "Holista" ir savākusi un apkopojusi 1277 iedzīvotāju parakstus, no tiem derīgi 1252 paraksti, nederīgi 25 paraksti.

Informāciju sagatavoja:
Jolanta Grandāne
SA un tūrisma lietu speciāliste
tel. 29156210
referente@salas.lv
  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome