Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Obligātā mājas/istabas mīļdzīvnieku čipēšana un reģistrēšana 07.12.2016.
 
4.oktobrī, kad tika atzīmēta starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena, valdība apstiprināja grozījumus, kas paredz iespēju ikvienam turpmāk mājas dzīvnieku reģistrāciju veikt par pazeminātu maksu – 3,50 eiro līdzšinējo 7,11 eiro vietā.

Tomēr, kā norāda nozares speciālisti, lielāka problēma par reģistrācijas maksu joprojām ir cena par čipa ievadīšanu dzīvniekam un visa procesa sarežģītība.

Dzīvnieka apzīmēšanai (čipēšanai) nav jēgas, ja tas netiek reģistrēts valsts reģistrā Lauksaimniecības datu centrā (LDC), un otrādi – reģistrēt iespējams tikai apzīmētu dzīvnieku. Suņu obligātā apzīmēšana un reģistrēšana ir jāvērtē kā komplekts. Tas nozīmē, ka būtu nepieciešams ne tikai samazināt reģistrācijas un apzīmēšanas izmaksas, bet jāatvieglo šī procesa kopums, padarot to lētu, ērtu un neizbēgamu.

Līdz 2017. gada 1. janvārim visiem suņiem jābūt apzīmētiem (implantētai mikroshēmai) un reģistrētiem valstī vienotajā informācijas sistēmā – Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē.

Reģistrāciju var veikt:

  • Pie praktizējoša veterinārārsta;
  • Zemkopības ministrijas klientu apkalpošanas centrā (ZM KAC);
  • Vietējā pašvaldībā (VPKAC) (Salas novada pašvaldībā sniedz šādu pakalpojumu, tālr. 65237700; e-pasts sala@pakalpojumucentri.lv);
  • Lauksaimniecības datu centrā (LDC).

Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijai nepieciešamie dokumenti:

  1. Mājas (istabas) dzīvnieka pase.
  2. Aizpildīta un parakstīta Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapa: A sadaļu aizpilda un paraksta dzīvnieka īpašnieks (persona, kura kā īpašnieks ierakstīta dzīvnieka pasē); B sadaļu aizpilda, paraksta un ar zīmogu apliecina praktizējošs vetārsts. Ja B sadaļu nav aizpildījis vetārsts, to no dzīvnieka pases aizpilda īpašnieks, bet neparaksta. Veidlapa izdrukai atrodama: http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/ (31.punkts)
  3. Personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

4. Maksājumu apliecinošs dokuments – 3.50 eiro (ar 07.10.2016.) par viena dzīvnieka reģistrāciju. Norēķināties par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju var:

  • ar maksājumu kartēm (Maestro, MasterCard, American Express, VISA un VISA Electron,) Rīgā un centrālajos reģionu punktos;
  • veicot apmaksu internetbankā;
  • izmantojot banku vai pasta nodaļu pakalpojumus.

Rekvizīti:

Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22

Maksājuma mērķī Mājdzīvnieka reģistrācija (obligāti jānorāda dzīvnieka mikročipa numuru); Piemērs: Mājdzīvnieka reģistrācija, mikročipa numurs: 380260070029757.

Ja persona nav dzīvnieka īpašnieks, jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara par tiesībām reģistrēt mājas ( istabas) dzīvnieku.

!!! Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas veidlapā norādītos datus salīdzina ar Mājas (istabas) dzīvnieka pases datiem, kā arī pārliecinās, vai datus sniedz dzīvnieka īpašnieks.

Jau 2011. gadā ar Eiropas Savienības (ES) struktūrfonda finansējuma palīdzību Latvijā tika izveidota LDC datu bāze, kur līdz šī gada 31. decembrim ir jābūt reģistrētiem vismaz 80 000 čipētu suņu. Suņu uzskaite Latvijā patlaban ir nepilnīga, jo reģistrēti ir vien nepilni 45 000, kas ir gaužām niecīgs skaits. Pēc FEDIAF (The European Pet Food Industry) datiem, 2014. gadā Latvijas teritorijā bija ap 260 000 suņu. Neskatoties uz to, ka bija noteikts piecu gadu pārejas periods suņu čipēšanai un reģistrēšanai vienotajā datu bāzē, vairums dzīvnieku īpašnieku to joprojām nav veikuši.

Sabiedriskās kārtības uzraudzīšana mīļdzīvnieku jomā ir uzticēta pašvaldībām. Pašvaldībām jānodrošina, lai dzīvnieki neklaiņo pa ielām, tie jāizķer, jāievieto patversmēs, jāuztur 14 dienas un jāsedz dzīvnieku eitanāzijas izmaksas, ja neatrodas tā saimnieks. Tāpēc pašvaldības ir tieši ieinteresētas anonīmi pamestu dzīvnieku skaita samazināšanā un bezatbildīgo dzīvnieku īpašnieku identificēšanā un sodīšanā, ko nodrošinātu pilnvērtīgs apzīmētu un reģistrētu dzīvnieku reģistrs.

Dzīvnieka apzīmēšanu uzticēt apmācītām personām paredz ES regula. Jebkuru citu dzīvnieku (lauksaimniecības dzīvnieki, zirgi) apzīmēšanu un reģistrēšanu jau sen MK noteiktā kārtībā veic apmācītas personas. Patlaban valstī obligāti noteiktā suņu apzīmēšana/reģistrācija vienkopus vēl joprojām ir iespējama tikai kā komercpasākums, ko komplektā var veikt tikai pie veterinārārsta.

Salas novadā šo pakalpojumu sniedz veterinārārsts Ēvalds Stalidzāns (tālr.65263309, 26173926; dokt@inbox.lv).

Informāciju apkopoja un sagatavoja:
Jolanta Grandāne
SA un tūrisma lietu speciāliste
tālr. 29156210
referente@salas.lv
   


 

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome