Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Apstiprināts projekts “Veselības darbnīca Birzītes parkā” 07.12.2016.
 

ES_logo___sauklis-1_1.jpg

Biedrības „ Lauku partnerības Sēlija " 1.kārtas atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros, Lauku atbalsta dienestā apstiprināts biedrības “Holista” projekts “Veselības darbnīca Birzītes parkā” Nr.16-05-AL24-A019.2202-000007.

Projekta mērķis: Veselības takas un Veselības darbnīcas izveide Salas ciema Birzītē. Veidot pievilcīgu un veselīgu dabas vidi, kas kļūtu par priekšnosacījumu jaunu integrētu veselības uzlabošanas piedāvājumu un iespēju. Veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, veselības, garīguma un kultūras veicinošu pasākumu, aktivitāšu un mazāk populāru sporta veidu norišu attīstīšanā, iesaistot visas vietējās sabiedrības iedzīvotāju grupas.

Izveidojot ekoloģisku vidi un izkopjot dabas vērtības, būs iespēja palielināt aktīvu, veselīgu lauku iedzīvotāju funkcionalitāti Salas novadā.

Projekta ietvaros paredzēts izveidot nūjotāju un pastaigu taku vingrošanas, atpūtas vajadzībām ar šķembu maisījuma pamatni un grants nobērumu, lai būtu droši nūjošanai, skriešanai un pastaigai, kas ies no tiltiņa pa jaukto koku mežu. Takas garums ap 400 m.

Lai no Salas centra nokļūtu Birzītē, ir jāšķērso mežavots, uz kura paredzēts uzcelt koka tiltiņu 10 m garumā un 1,6 m platumā. Tāds platums ļaus brīvi un droši pārvietoties, gan ejot blakus diviem-trim cilvēkiem, gan vecākiem ar bērnu ratiņiem vai bērnu pie rokas.

Apmeklētāju informēšanai, takas sākumā tiks uzstādīts informatīvs stends, uz kura būs attēlota takas karte ar izvietotajiem objektiem un to apzīmējumiem. Gar takas malu tiks izvietoti astoņi pamatīgi baļķu soli, kur varēs apsēsties ģimene, jaunieši vai vecāki cilvēki, lai atpūtinātu nogurušās kājas. Fiziskajām aktivitātēm tiks izgatavotas koka kāpnes, kas būs īpašs elements pašiem mazākajiem un vecākajiem apmeklētājiem. Jebkurš takas apmeklētājs varēs pārbaudīt sevi uz līdzsvara koka stabiem, kas būs vairākos līmeņos. Kustīgais līdzsvara baļķis būs novietots zemes ieplakā, kas ir izcils rīks cilvēka ķermeņa līdzsvara izjūtas stiprināšanai. Vingrošanas laukumā būs uzstādīti vingrošanas stieņi, kas ir ļoti populāri jauniešu vidū, pievilkšanās stieņi, kuri  būs trīs augstuma līmeņos, lai katrs varētu izvēlēties atbilstošo savam augumam, vingrošanas siena un daudzfunkcionāls vingrošanas sols. Vecās estrādes tuvumā paredzēts izveidot atpūtas vietu ar galdu un soliem "sēnītes" formā, kas dos iespēju būt dabā piknikā, atpūtā svaigā gaisā.

Birzīte ir īpaša ar savu savdabīgo enerģētiku un auru, ko izstaro koki, līdz ar to ir ļoti piemērota kā atpūtas un tūrisma vieta. Visi objekti tiks veidoti vienā stilā, izmantojot guļbūves koka elementus. Veselības darbnīcu Birzītes parkā varēs apmeklēt un izmantot jebkurš interesents cauru gadu jebkurā diennakts laikā.
Projekta kopējais finansējums ir 20070,75 EUR, no kura piešķirtais ELFLA līdzfinansējums 90% apmērā ir 18063,67 EUR un Salas novada pāšvaldības līdzfinansējums 10% apmērā ir 2007.08 EUR. Projektu paredzēts īstenot līdz 2017.gada 31.augustam.

Inga Āriņa
Biedrības “Holista” pārstāve

   


 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome