Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Pēc Salas novada pašvaldības rosinājuma, bedrība "Holista" rīkoja parakstu vākšanu 30.11.2016.
 

Salas_novada_logo_mazs.jpg

Pēc Salas novada pašvaldības rosinājuma, 24. novembrī biedrība "Holista" (reģ. nr. 40008212870, Zaļā iela 6-13, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230) Salas novada pašvaldībā ir iesniegusi parakstu vākšanas iniciatīvas par VELOCELIŅA IERĪKOŠANU GAR AUTOCEĻU P76, POSMĀ NO SALAS CENTRA SALAS PAGASTĀ, SALAS NOVADĀ LĪDZ JĒKABPILS PILSĒTAS ROBEŽAI iedzīvotāju parakstu lapas, iniciatīvas paskaidrojošo rakstu un rezultātu apkopojumu.

Parakstu vākšanas mērķis bija nodrošināt velotransporta pārvietošanās veida līdzsvarotu attīstību Salas novadā, uzdevums - attīstīt velotransportam piemērotu infrastruktūru, kas atbilst arī Salas novada Attīstības programmas 2012.-2018., 2.rīcības virziena "Transporta infrastruktūras attīstīšana" 2.uzdevumam "Attīstīt velo infrastruktūru".

Biedrība "Holista" ir savākusi un apkopojusi 1277 iedzīvotāju parakstus, no tiem derīgi 1252 paraksti, nederīgi 25 paraksti.

Sabiedriskās aktivitātes rezultātā iegūtos datus Salas novada pašvaldība ir nosūtījusi izvērtēšanai Latvijas valsts Satiksmes ministrijai un Latvijas Valsts ceļiem, ar lūgumu ņemt vērā iedzīvotāju viedokli un iespējami tuvākajā laikā izbūvēt veloceliņu gar autoceļu P76 iepriekš minētajā posmā.

Kopš autoceļa P76 grants ceļa posma Aizkraukle - Jēkabpils noasfaltēšanas, ir būtiski palielinājusies satiksmes intensitāte. Attiecīgi - ir palielinājies arī velobraucēju un gājēju traumatisms satiksmes negadījumos šajā ceļa posmā. Ir aktualizējušies būtiski iemesli, kas attur iedzīvotājus pārvietoties ar velosipēdu ikdienas gaitās un palielinājušās bažas par drošu iekļaušanos ceļa satiksmē. Iedzīvotāju jūtamākais ierobežojums, kas neļauj ikdienā droši pārvietoties pa autoceļu P76 ir veloceliņa trūkums.

Attālums no Salas pagasta centra līdz Jēkabpils pilsētai ir 8 km. Ievērojama daļa iedzīvotāju šo attālumu labprātāk veiktu ar velosipēdu un, iespējams, brauktu katru dienu - galvenokārt, lai dotos uz un no mācībām vai darba. Velosipēdu iedzīvotāji varētu izmantot kā primāro pārvietošanās līdzekli, lai ērti un ātri pārvietotos, nodrošinot fiziskās aktivitātes un ietaupot līdzekļus degvielas iegādei vai braukšanas biļetei sabiedriskajā transportā.

Izbūvējot veloceliņu tiktu ievēroti Eiropas Savienības Eurovelo  galvenie pamatprincipi, kas paredz velobraucēju drošību, ceļa seguma atbilstību, ceļa ainaviskumu un piemērotu infrastruktūru. Tiktu iegūts arī būtisks sociālekonomiskais efekts: velotransports nelielos attālumos (līdz 10 km) nodrošina lielākas mobilitātes iespējas (2-4 km attālumus veic ātrāk nekā ar automašīnu); ar velosipēdu veiktie īsie braucieni ir vislētākais pārvietošanās veids (katrs autobraucējs vidēji tērē 4 stundas dienā braucot, remontējot vai pelnot līdzekļus savam automobilim); samazinātos autotransporta aizņemtā ceļa daļa; veicināta veselības uzlabošana (britu medicīnas asociācija ir veikusi pētījumus un sniegusi datus, ka 2 nelieli ceļojumi pa 15 min ar velosipēdu dienā ir pietiekami, lai uzturētu sirdsdarbības veselību); veicināta pozitīva ietekme uz vidi ilgākā laika posmā.

Informāciju sagatavoja:
Jolanta Grandāne
Salas novada pašvaldības
SA un tūrisma lietu speciāliste
tel/ 29156210
  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome