Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Salas novads pārstāvēts pasākumā "Gada uzņēmējs Zemgalē 2016" 28.11.2016.
 

Zemgales Plānošanas reģions un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs pirmo reizi organizēja krietnāko uzņēmēju godināšanu, kas notika piektdien, 25. novembrī Rundāles pils Baltajā zālē. Salas novadu šajā pasākumā pārstāvēja domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe, atbildīgā par uzņēmējdarbību novadā Ligita Kadžule un pašvaldības darbinieks Mairis Ziediņš, kā arī godalgas saņēmējas SIA "Rītausma" valdes priekšsēdētāja Lāsma Bekina un uzņēmuma galvenā grāmatvede Vineta Sūnekle.

Atbilstīgi Nolikumam, ko apstiprinājusi Zemgales Attīstības padome (ZAP), visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības bija izraudzījušas vienu titula „ Gada uzņēmējs Zemgalē 2016” cienīgu ieguvēju. Šādu atzinību varēja saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkstēja būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Pārējo kritēriju starpā bija minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Bez tam pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tika vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte.

Zemgales_balva_25_11_2016.jpg

Foto: Salas novada pašvaldība


Starp nominētajiem titula ieguvējiem, kuru vārdus ZAP apstiprināja padomes sēdē Jelgavā, bija gan Zemgalē pazīstami lauksaimnieki, metālapstrādes, tekstilrūpniecības un pārtikas rūpniecības pārstāvji, gan mājražotāji un dažādu pakalpojumu sniedzēji. No Salas novada balvu saņēma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rītausma", kas izveidojās 1993.gadā un nodarbojas ar dārzeņu audzēšanu un realizēšanu. Kopējā uzņēmuma platība ir 5,6 hektāri, gadā tiek saražotas 2000 tonnas dārzeņu. Vidēji uzņēmums nodarbina 47 strādājošos. Kopš 2008.gada tas ir kooperatīvās sabiedrības “Baltijas Dārzeņi” biedrs.

Ar ZPR un pašvaldību finansiālu atbalstu visi godinātie saņēma īpaši darinātu piemiņas zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu.

Laureātu godināšanas pasākumā piedalījās pašvaldību vadītāji, valsts institūciju un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Izskanēja arī virkne muzikālu priekšnesumu stīgu trio (Viktorija Žukovska - vijole, Elīza Sesule - čells, Endijs Rožkalns - klasiskā ģitāra) un tenora Jāņa Kurševa izpildījumā.

Informāciju sagatavoja:
Jolanta Grandāne
Salas novada pašvaldības
SA un tūrisma lietu speciāliste
tel. 29156210
   


 

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome