Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Par statistikas pārskatu iesniegšanu autoservisiem 25.11.2016.
 

LVĢMC logo

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē, ka 2016. gada 23. februārī stājās spēkā grozījumi 2008. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”.

Saskaņā ar grozījumiem operatoriem, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcai, jāiesniedz pārskats par sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

Tas nozīmē, ka augstākminētās piesārņojošās darbības veicējiem turpmāk katru gadu līdz 1. martam jāsniedz pārskats par mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcā radīto sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

Operatoram elektroniski jāreģistrējas VSIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” statistikas pārskatu ievades sistēmā, un jānoslēdz līgums ar Valsts vides dienestu par statistikas datu ievadi. Pārvalde iesaka to darīt savlaicīgi jau 2016. gada decembrī.

Pārskatu datu iesniegšana būs iespējama tikai pēc līguma parakstīšanas Valsts vides dienestā.  Līguma izveidi var veikt VSIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vietnē: https://www.meteo.lv sadaļā “Vide”- “Pārskatu ievadīšana”.

Sekojot tur esošajai instrukcijai iespējams veiksmīgi izveidot līgumu. Līgums, divos eksemplāros, papīra formātā jāiesniedz Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, nosūtot pasta sūtījumā uz adresi: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV - 5401, vai ierodoties personīgi pārvaldē.

Pēc līguma parakstīšanas no Valsts vides dienesta puses Jūsu lietotāja konts tiks aktivizēts un būs iespējams aizpildīt statistikas pārskata veidlapu VSIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā.

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde


   


 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome