Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Apstiprināts projekts "Sēlpils baznīcas glābšanas darbi" 03.11.2016.
 

Biedrības „Lauku partnerības Sēlija" 1. kārtas atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros, Lauku atbalsta dienestā apstiprināts Sēlpils ev.luteriskās draudzes projekts „Sēlpils baznīcas glābšanas darbi”.

Šis gads Sēlpils ev.luteriskajai draudzei nācis ar cerībām. Ar cerībām glābt savu baznīcu. Glābt no fiziskas un garīgas iznīcības, jo baznīca nav tikai ēka, tā ir arī cilvēki. Tie ir visi mūsu senči, kuri vairākkārt ir uzcēluši savu dievnamu Daugavas krastā. Tie esam mēs, kuriem nu jāatjauno maldu laikos izpostītais Sēlpils dievnams, lai nākamajām paaudzēm varētu atstāt mūžīgu vērtību mantojumu.

Sēlpils ev.luteriskā draudze, piedaloties ELFLA LEADER programmas konkursā, projekta "Sēlpils baznīcas glābšanas darbi" realizācijai, ir saņēmusi 30 tūkstošus eiro. 10 procenti, jeb 3 tūkstoši eiro, no kopējās summas ir Salas novada pašvaldības garantētais līdzfinansējums.

Tomēr, lai novērstu tālākus baznīcas sienu bojājumus, nostiprinātu tās, uzbūvētu jumta konstrukcijas, uzklātu segumu, - vēl nepieciešamas finanšu investīcijas 20 tūkstošu eiro apmērā. Lai iegūtu trūkstošos līdzekļus, draudze meklē dažādas iespējas, tai skaitā, izstrādāt meža cirsmu, lietderīgi sakārtot savu īpašumu, kā arī meklēt dažādus atbalsta veidus, tostarp ziedojumus.

Sēlpils ev.luteriskā draudze lūdz atsaukties ne tikai esošos un bijušos sēlpiliešus, bet arī visus Salas novada iedzīvotājus, uzņēmējus un visus citus labas gribas cilvēkus, ziedot Sēlpils baznīcas atdzimšanai. Ziedojumus var ieskaitīt draudzes kontā:

Sēlpils ev.lut. draudze
Reģ. Nr. 90000691254
Adrese: "Ieviņas", Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV-5232
AS SEB banka
Kods UNLALV2X, konts LV04UNLA0050004888900
Mērķis: Mērķprogrammai "Sēlpils baznīcas glābšanas darbi"

Projekta īstenošanas laikā, draudze sniegs informāciju par darbu gaitu, ziedojumu saņemšanu un finanšu izlietojumu. Sīkāku informāciju par projektu var saņemt pa tālr. 26829977

Tuvojas Latvijas valsts simtgade, un visi valstiski svarīgie pasākumi sākas ar svētu brīdi baznīcā, pieminot, pateicoties un lūdzot Dieva svētību. Šoruden, 18.novembrī Sēlpils ev.lut. draudze aizdegs sveces Sēlpils baznīcas logu ailās un lūgs svētību iesāktajam darbam, lai Latvijas simtgades Dievkalpojums varētu notikt mūsu baznīcā.

Sēlpils ev.lut. draudze,

priekšniece Ligita Ašme

ES_logo___sauklis-1_1.jpglp_selija.jpg

   


 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome