Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Apstiprināts projekts „Droša vide Salas ciemā” 03.11.2016.
 


Biedrības „ Lauku partnerības Sēlija " 1. kārtas atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros, Lauku atbalsta dienestā apstiprināts Salas novada pašvaldības projekts „Droša vide Salas ciemā” Nr.16-05-AL24-A019.2201-000001.

Vēsturiski Salas ciemā izbūvēts terasēts zemes reljefs, iedzīvotāju drošībai nostiprināts ar betona sienām, lai lietus laikā nenogrūtu. Tas ir oriģināls risinājums Salas pagasta teritorijā, kā bagātīgi apzaļumojot, ainaviski atdalīt atrodošās publiskās ēkas. Sienas būvētas pirms 42 gadiem, gandrīz pilnībā nolietojušās, sākušas plaisāt, drupt, izskalotas, nav estētiskas, bīstamas garāmgājējiem un automašīnām. Blakus atbalsta sienām ir ceļš transportam un gājējiem, ik dienu notiek intensīva kustība uz darbu, pašvaldību, bērnudārzu, veikaliem, frizētavu, uz satiksmes autobusiem. Salas vidusskolas skolēni dodas uz skolu, sporta zāli, dažādām nodarbībām.

Šī sabiedriskā labuma projekta pieejamība nepieciešama vismaz 80% jeb 3167 Salas novada iedzīvotājiem. Nepieciešams atjaunot reljefa atbalsta sienu 147 m2 platībā. Lai tā veiktu aizsargfunkciju ilgtermiņā, papildus nepieciešams uzstādīt betona sienas cepurītes.

Autoceļa P76 otrā pusē atrodas vecā skoliņa, tur mācās 96 skolēni no 1. līdz 4. klasei, izvietots mājturības un Salas vidusskolas Vēstures izpētes kabinets un aktu zāle. Pa betona plākšņu celiņu skolēni, vecāki, darbinieki dodas uz skolu, uz sporta zāli, skolas ēdamzāli. Plāksnes ir bojātas, nelīdzenas, izdrupušas, apdraudot gājēju drošību, pastāv traumu iespējamība. Nepieciešams gājēju celiņus 154 m, laukumu 26 m2 pārbūvēt no bruģakmeņa. Pašvaldība šeit sākusi veidot parku 0.67 ha, stādot košumkrūmus un kokus. Pārbūvējot gājēju celiņu un laukumu Salā, tiks nodrošināta iedzīvotāju drošība, veidosies funkcionāli oriģināla atpūtas vieta.

Projektu paredzēts ieviest līdz 2017.gada 31.jūlijam.

Projekta kopējais finansējums ir 34556.90 EUR, piešķirtais ELFLA līdzfinansējums veido 25703.10 EUR, jeb 90 % no kopējām izmaksām, Salas novada pašvaldības budžeta finansējums 2855.90 EUR, jeb 10 % no kopējām izmaksām.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Ligita Kadžule
Projekta vadītāja
T. 25460441
   


 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome