Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu 01.11.2016.
 
Saskaņā ar Salas novada domes 27.10.2016. sēdes lēmumu (protokola Nr.
11, 14. §) ir apstiprināts lokālplānojuma Salas novadā, Salas pagastā
zemes vienībai “Ošānu iela 10” grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi ar Salas novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 8 "Lokālplānojums zemes vienībai “Ošānu iela 10”,
Ošānos, Salas pagastā, Salas novadā".

Ar lokālplānojumu var iepazīties Salas novada domē Susējas ielā 9, Salā,
Salas pagastā, Salas novadā un pašvaldības interneta vietnē
www.salasnovads.lv sadaļā “Pašvaldības plānošanas dokumenti” un
ģeoportālā www.geolatvija.lv.

   


 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome