Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Salas novada pašvaldības sadarbība ar iedzīvotājiem ir sasniegusi rezultātus 13.10.2016.
 


Sabiedrībā arvien biežāk dzirdams jēdziens “sociālā atbildība”. Izrādās, globālais konsenss par šī jēdziena skaidru definējumu ir noformulēts tikai 2010.gadā. Un, tātad – sociālā atbildība ir atbildība par pieņemtajiem lēmumiem un aktivitātēm, kas ietekmē sabiedrību un vidi, darbojoties ētiski un atklāti.

Ja runājam par sociālo atbildību vides jomā, tad Salas novada pašvaldībai tā vienmēr ir bijusi viena no prioritātēm. Un šos centienus ir vairojusi veiksmīga sadarbība ar atbildīgiem iedzīvotājiem, kuriem arī rūp apkārtējās vides tīrība, sakoptība un ilgtspējība. Paldies viņiem par to, cerot uz turpmākiem kopējiem labiem darbiem un rezultātiem.

Latvijā ik gadu tiek radīti gandrīz 2 miljoni tonnu atkritumu, no kuriem tikai 70% nonāk poligonos, pārējie – dabā. Pēdējo četru gadu laikā Latvijas valsts mežos ir savākti 8408 m3 atkritumu, kas atbilst 48 pilniem vilciena vagoniem. Šie atkritumi visbiežāk dabā nesadalās un rada būtisku kaitējumu videi.

30.augustā arī Salas novada pašvaldība no iedzīvotājiem saņēma informāciju par izmestiem sadzīves atkritumiem mežā Gravānos. Apsekojot teritoriju, pašvaldības pārstāvji konstatēja, ka meža nogabalā, kas pieder AS “Latvijas valsts meži”, ir izmests sainis ar atkritumiem, kas līdzinājās siltināšanas materiāliem. Pamatojoties uz pašvaldības 9.septembra iesniegumu Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes (turpmāk – VP ZRP) Jēkabpils iecirknim ar lūgumu veikt apstākļu noskaidrošanu un uzsākt administratīvo lietvedību, VP ZRP Jēkabpils iecirknis 14.septembrī uzsāka administratīvo lietvedību pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.panta pirmās daļas (Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana).

3.oktobrī pašvaldība saņēma atkārtotu informāciju par izmestiem sadzīves atkritumiem mežā Gravānos  un, veicot teritorijas apsekošanu, konstatēja, ka meža nogabalā, kas pieder AS “Latvijas valsts meži”, atkal kāds izmetis sadzīves atkritumus: plastmasas maisus, papīru, kartonu, dažāda veida drēbes, riepu kameras. Pamatojoties uz pašvaldības 4.oktobra iesniegumu VP ZRP Jēkabpils iecirknim ar lūgumu veikt apstākļu noskaidrošanu un uzsākt administratīvo lietvedību, 6.oktobrī tika uzsākta analoga administratīvā lietvedība.

12.oktobrī pašvaldība informēja arī AS “Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales reģiona nodaļu, ka viņu īpašumā regulāri prettiesiski tiek novietoti nešķiroti sadzīves atkritumi, un, pamatojieties uz pašvaldības iesniegumiem, ir uzsāktas divas administratīvās lietvedības.

Pateicoties iedzīvotāju sociālajai atbildībai un sniegtajai informācijai, pašvaldība ir spējusi laicīgi veicināt apstākļus, kas vieš cerības vainīgos saukt pie atbildības. Administratīvās lietvedības tika uzsāktas labu laiciņu pirms sociālajās vietnēs parādījās attēli ar minētājiem atkritumiem mežā Gravānos, uzsākušos diskusiju un dažiem - arī vēlmi piedēvēt sev panākumus augšminētās lietas kārtošanā.

4.oktobrī Salas novada pašvaldība vērsās Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknī ar lūgumu uzsākt  arī administratīvo lietvedību un preventīvas pārrunas ar vietējiem jauniešiem, kuri regulāri Salas kultūras namam pieguļošo teritoriju piegružo ar sīkiem sadzīves atkritumiem (cigarešu izsmēķiem, saulespuķu sēklām, stikla un plastmasa pudelēm).

Lai labāk izprastu lietu kārtību, vērts atgādināt, - Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka tieši zemes īpašnieks ir atbildīgs par viņa īpašumā izmestajiem atkritumiem, īpašniekam pašam šie atkritumi ir jānogādā atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir dota atļauja attiecīgos atkritumus apsaimniekot un pašam arī jāsedz ar to saistītie izdevumi. Protams, zaudējumu atlīdzību var prasīt no atkritumu izmetēja, ja vien tas ir zināms un fakts pierādāms.

Savukārt, Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība - naudas sods fiziskajām personām no 70 līdz 1000 euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no 280 līdz 2100 euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

Vērts atminēties kāda cilvēka izteikto domu, ka paši visu gadu piegružojam un piemēslojam apkārtējo vidi, un tad lepojamies, ka Lielajās talkās paši tos arī savācam. Vēlamies aicināt katram pašam un visiem kopā domāt “zaļi”  un vairot izpratni un atbildību par videi draudzīgu rīcību.

Jolanta Grandāne
SA un tūrisma lietu speciāliste
29156210


   


 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome