Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Salas novada pašvaldībā uzsākts projekts jauniešiem „PROTI UN DARI!” 04.10.2016.
 Salas novada pašvaldība 2016.gada septembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta  Nr.8.3.3.0./15/I/001  „PROTI un DARI” īstenošanu. Projekta īstenošanu plānots sākt novembrī, tas tiks ieviests Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa (SAM) “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, Nodarbinātības valsts aģentūras  īstenotajos pasākumos  Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”

Kā stratēģiskais partneris iesaistīts Salas novada pašvaldības sociālais dienests. Projekta ietvaros pašvaldība nodrošinās programmas saturiskā vadītāja un mentoru piesaisti, kā arī mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, nodrošinās mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi.

Ja pats esi vai pazīsti kādu, kurš ir jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kurš nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks-iesaisties projekta "PROTI un DARI!" īstenošanā! Projekta programmas vadītājs sastādīs tieši tev un tavām interesēm atbilstošu programmu.

Mentori darbā ar jauniešiem -  Salas novada pašvaldības administrācijas  darbinieces  Vita Tropa  un Jolanta Grandāne.  

Sīkāka informācija par projekta īstenošanu pieejama Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā vietnē: http://jaunatne.gov.lv

Saziņai: programmas vadītāji Ligita Kadžule, tālrunis skype-logo 25460441, e- pasts ligita.kadzule@gmail.com  un Daina Sondore tālrunis skype-logo  28369691, e- pasts dainasondore@inbox.lv  vai personīgi Salas novada pašvaldībā 207. kabinets.

L.Kadžule, projekta vadītāja

  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome