Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Sākotnējās palīdzības dienests Zemgales uzņēmējiem 17.02.2016.
 

Jaundibinātais Zemgales Uzņēmējdarbības centrs (ZUC) ir tāds kā pirmās palīdzības sniegšanas dienests reģiona esošajiem un topošajiem komersantiem, kā arī pašvaldībām, vieta, kur saņemt sākotnējo informāciju par iespējām gūt atbalstu sava biznesa idejas attīstībai un ieviešanai.

Formāli minētā institūcija ar Zemgales Attīstības padomes lēmumu izveidota vēl pērnajā gadā, to apvienojot ar sekmīgi strādājošo Eiropas Savienības ( ES) Zemgales Struktūrfondu informācijas centru. Savukārt šogad, beidzoties ES Tehniskās palīdzības programmas atbalstītā projekta ieviešanai Informācijas centra darbības nodrošināšanā, ZUC turpina patstāvīgu gaitu atbilstīgi grozījumiem Reģionālās attīstības likumā un valstī pieņemtajām Reģionālās politikas pamatnostādnēm no 2013. līdz 2019. gadam. Virzību uz informācijas sniegšanas centralizāciju nosaka arī jaunajā programmēšanas periodā apstiprinātais ES fondu 2014 – 2020 Vadības likums un Komunikāciju stratēģija 2015. – 2023. gadam.

Zīmīgi, ka tieši šogad apritētu pirmā desmitgade, kopš savulaik visos piecos plānošanas reģionos tika izveidoti ES struktūrfondu reģionālie informācijas centri, kas kļuva par vērā ņemamu resursu lietišķas informācijas un konsultāciju nodrošināšanā esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, pašvaldībām un to institūcijām, kā arī nevalstiskajam sektoram, turklāt visai plašais pakalpojumu klāsts klientiem bija pieejams tuvāk dzīvesvietai un bez maksas. Zemgales Informācijas centrs ar filiāli Jēkabpilī, piemēram, aizvadītajā desmitgadē vien reģionā noorganizējis 454 bezmaksas seminārus, informācijas dienas, mācības un konferences. Visus šos pasākumus pavisam apmeklējuši vairāk nekā 8 000 interesentu. Bez tam klātienē, pa telefonu un elektroniski sniegtas 3 766 konsultācijas. Latvijas Reģionālajos informācijas centros uzkrātā pieredze atzinīgi novērtēta gan Eiropas Komisijā Briselē, gan vairāku socioloģisko pētījumu aģentūru sniegtajos ziņojumos, īpaši uzsverot sniegto pakalpojumu kvalitāti un darbinieku lielo pieredzi. Interesanti, ka Zemgales Informācijas centrā uzkrātā pieredze pārņemšanas vērta šķitusi pat sadarbības partneriem Bulgārijā un Vācijā.

Savukārt jaunizveidotajam ZUC, kas aicināts sekot jau agrāk, ar īpaša pilotprojekta atbalstu radītā Latgales Uzņēmējdarbības centra paraugam, no valsts saņemot vairākkārtīgi mazāku finansējumu, būs grūti noturēt sava priekšteča – ES struktūrfondu Informācijas centra sasniegto popularitāti. Atbilstīgi minimāliem naudas un cilvēkresursiem, ZUC nākas būtiski sašaurināt sniegto pakalpojumu klāstu un mainīt darbības galvenos akcentus. Tanī pat laikā, piemēram, Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja janvārī notikušajā sēdē vērsa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) uzmanību uz to, ka jāstiprina Plānošanas reģionu loma uzņēmējdarbības veicināšanā novados, lai sadarbībā ar pašvaldībām īstenotu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus, tostarp izmantojot Ekonomikas ministrijas, VARAM rīcībā esošos ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu līdzekļus, veidojot apvienotos pašvaldību projektus un ieviešot mērķtiecīgu sava reģiona uzņēmējdarbības atbalsta politiku. Komiteja arī nolēma lūgt VARAM meklēt papildu finansējuma iespējas reģioniem šīs funkcijas veikšanai.
Tikmēr, uzsākot darbību jaunajā statusā, ZUC par savu galveno mērķi izvirza izveidot reģionālu starpnozaru uzņēmēju atbalsta tīklu, kas darbosies kā zināšanu un resursu birža, nodrošinot koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģionā. Lai mērķi sasniegtu, ZUC topošajiem un esošajiem uzņēmējiem centīsies nodrošināt pamatinformāciju un konsultācijas par dažāda veida atbalsta programmām un pakalpojumu pieejamību reģionā, atbilstīgi pieejamajiem resursiem organizēs seminārus par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un dažādošanai, koordinēs Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) pašvaldību un uzņēmēju dalību izstādēs un gadatirgos, uzņēmējiem un pašvaldībām organizēs pieredzes apmaiņas braucienus un konkursus, kā arī tikšanās ar dažādiem uzņēmējdarbības atbalsta sniedzējiem.

Tā kā, līdzekļu trūkuma dēļ, pārtraukta ES struktūrfondu bijušo Reģionālo informācijas centru koleģiāli radītās mājas lapas www.esfinanses.lv uzturēšana, ZUC izveidojis jaunu interneta vietni www.zuc.zemgale.lv , kur ikvienam interesentam atrodama ar uzņēmējdarbību saistīta aktuālākā informācija, tostarp par ZUC veiktajām un plānotajām aktivitātēm. Tāpat ZUC piedalās ZPR jaunākā produkta - interaktīvās kartes izveidē, īpaši datu aktualizēšanā tādās sadaļās kā Uzņēmumi, Uzņēmējdarbības atbalsts un Industriālās teritorijas.    

   


 

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome