Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


 7  8  9 10 11 
 
  Aptauja cilvēkiem ar invaliditāti, kuri saņem asistenta pak. pašvaldībā 03.05.2017.
 
Labklājības ministrija lūdz cilvēkus ar invaliditāti, kuri saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā, piedalīties aptaujā. Tā ir par asistenta pakalpojuma atbilstību personu ar invaliditāti vajadzībām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti kā izziņas materiāls, lai uzlabotu personu ar invaliditāti iespējas saņemt viņu vajadzībām piemērotu asistenta pakalpojumu. Anke...
 
 
 
  Skolēni var pieteikties brīvprātīgajam darbam vasarā 03.05.2017.
 
Salas novada pašvaldības dome 2017.gada 30.martā pieņēma nolikumu “Par skolēnu brīvprātīgā darba organizēšanu vasaras brīvlaikā Salas novada pašvaldībā”. Tas paredz, ka skolēnu brīvprātīgais darbs pašvaldībā tiek organizēts skolēnu vasaras brīvlaikā – jūlijā. Darbam var pieteikties bērni vecumā no 13 līdz 18 gadiem, bet ne vairāk kā 25 skolēni...
 
 
 
  Sēlpilī norisinājās traktortehnikas parāde 02.05.2017.
 
Jau kā tradīcija Sēlpilī ir izveidojies savdabīgs pasākums, kur bija skatāma vietējo zemnieku traktortehnikas parāde 1.maijā. Lauksaimniekiem tiešā nozīmē tie ir Darba svētki, mirklis pirms pavasara darbiem laukos un dārzos. Pasākuma idejas autors un organizators ir Kaspars Kalvāns. Savā uzrunā pirms došanās ceļā, viņš izteica arī plānotās traktoru parād...
 
 
 
  Aicina piedalīties fotoakcijā “Toreiz un tagad” 02.05.2017.
 
Latvijas Dabas fonds un projekts “Ainavas runā!” aicina visus Latvijas iedzīvotājus piedalīties akcijā un kopīgi veidot fotogrāfiju pāru kolekciju “Toreiz un tagad”, tādā veidā iepazīstot Latvijas ainavu un tās mainīgumu. Katrā ģimenes foto arhīvā atradīsies sena Latvijas ainavas bilde vai pastkarte – tā var būt gan kāda Latvijā daudziem zināma ainava, gan...
 
 
 
  Paldies par piedalīšanos Lielajā talkā! 02.05.2017.
 
Lielajā talkā Salas novadā, kas norisinājās aprīlī, piedalījās daudz talcinieku. Salas vidusskola sakopa skolas apkārtni, kopa Sēlpils un Dzelznavas kapus, Zvejnieklīci. Piedalījās 215 talcinieki. Biržu pamatskola sakopa savas skolas apkārtni, Dejpurviņu, lasīja atkritumus gar ceļa malām uz Siliņiem un Miķelāniem. Piedalījās 126 bērni un 22 pieaugušie. Bir...
 
 
 
  Paziņojums par izsoli 25.04.2017.
 
Salas novada pašvaldība rīko otro pasažieru autobusa Caetano Salvado, valsts reģistrācijas Nr. GV9641, reģistrācijas gads 2000, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena ir 1500 EUR, izsoles solis 150 EUR. Visa nosolītā izsoles objekta pirkuma summa apliekas ar attiecīgo pievienotās vērtības nodokļa likmi. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašva...
 
 
 
 7  8  9 10 11   


 

 

 

 © 2009-2014 Salas novada dome