Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


 7  8  9 10 11 
 
  Sapulce piegulošu zemju īpašn. par ceļaposma Vanagi-Rugāji Sēlpilī pārbūvi 11.08.2017.
 
Par būvprojekta izstrādi objektam „Pašvaldības ceļa  Se – 2 Vanagi – Rugāji posma pārbūve” Salas novadā. Informējam Jūs, ka šobrīd saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu Nr. 2017-06-10 "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Salas novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei" identifikācijas numurs SNP/2017/04/ELFLA, starp Salas novada pašvald...
 
 
 
  Sapulce piegulošu zemju īpašn. par ceļaposma Baltais krogs-Strautiņi Sēlpilī pārbūvi 11.08.2017.
 
Par būvprojekta izstrādi objektam „Pašvaldības ceļa  Se – 7 Baltais krogs – Strautiņi posma pārbūve” Salas novadā. Informējam Jūs, ka šobrīd saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu Nr. 2017-06-10 "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Salas novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei" identifikācijas numurs SNP/2017/04/ELFLA, starp Salas nova...
 
 
 
  Sapulce piegulošu zemju īpašn. par ceļaposma Rāceņi-Ceļmalnieki Sēlpilī pārbūvi 11.08.2017.
 
Par būvprojekta izstrādi objektam „Pašvaldības ceļa  Se – 8 Rāceņi – Ceļmalnieki posma pārbūve” Salas novadā. Informējam Jūs, ka šobrīd saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu Nr. 2017-06-10 "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Salas novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei" identifikācijas numurs SNP/2017/04/ELFLA, starp Salas novada...
 
 
 
  Sapulce piegulošu zemju īpašn. par ceļaposma Pļavnieki-Elkšņi Salā pārbūvi 11.08.2017.
 
Par būvprojekta izstrādi objektam „Pašvaldības ceļa  S – 13 Pļavnieki – Elkšņi posma pārbūve” Salas novadā. Informējam Jūs, ka šobrīd saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu Nr. 2017-06-10 "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Salas novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei" identifikācijas numurs SNP/2017/04/ELFLA, starp Salas novada p...
 
 
 
  Sapulce piegulošu zemju īpašn. par ceļaposma Ozolkalna iela Salā pārbūvi 11.08.2017.
 
Par būvprojekta izstrādi objektam „Ozolkalna ielas pārbūve, pretputekļu klājuma izbūve” Salas novadā. Informējam Jūs, ka šobrīd saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu Nr. 2017-06-10 "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Salas novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei" identifikācijas numurs SNP/2017/04/ELFLA, starp Salas novada pašvaldību un SIA...
 
 
 
  Sapulce piegulošu zemju īpašn. par ceļaposma Akoti-Birži pārbūvi 11.08.2017.
 
Par būvprojekta izstrādi objektam „Pašvaldības ceļa S – 26 Akoti – Birži posma pārbūve” Salas novadā. Informējam Jūs, ka šobrīd saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu Nr. 2017-06-10 "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Salas novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei" identifikācijas numurs SNP/2017/04/ELFLA, starp Salas novada pašvaldību u...
 
 
 
 7  8  9 10 11   


 

 

 

 © 2009-2014 Salas novada dome