Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


 21  22  23 24 25 
 
  Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu 01.11.2016.
 
Saskaņā ar Salas novada domes 27.10.2016. sēdes lēmumu (protokola Nr.11, 14. §) ir apstiprināts lokālplānojuma Salas novadā, Salas pagastāzemes vienībai “Ošānu iela 10” grafiskā daļa un teritorijasizmantošanas un apbūves noteikumi ar Salas novada domes saistošajiemnoteikumiem Nr. 8 "Lokālplānojums zemes vienībai “Ošānu iela 10”,Ošānos, Salas pagastā, Salas no...
 
 
 
  Salas novadā ir pieejams “Tele2” 4G internets 26.10.2016.
 
Vadošais mobilo sakaru operators “Tele2” paziņo, ka Salas novada Salā, Biržos un Ošānos ir sācis strādāt “Tele2” 4G tīkls, kas nozīmē to, ka iedzīvotājiem ir pieejams zibenīgais “Tele2” 4G mobilais internets telefonā, planšetdatorā un datorā.“Priecājamies, ka esam paplašinājuši 4G tīklu un Salas novada Salu, Biržu un Ošānu iedzīvotāji var lietot ...
 
 
 
  Salas novada pašvaldības sadarbība ar iedzīvotājiem ir sasniegusi rezultātus 13.10.2016.
 
Sabiedrībā arvien biežāk dzirdams jēdziens “sociālā atbildība”. Izrādās, globālais konsenss par šī jēdziena skaidru definējumu ir noformulēts tikai 2010.gadā. Un, tātad – sociālā atbildība ir atbildība par pieņemtajiem lēmumiem un aktivitātēm, kas ietekmē sabiedrību un vidi, darbojoties ētiski un atklāti. Ja runājam par sociālo atbildību vides j...
 
 
 
  Salas novada pašvaldībā uzsākts projekts jauniešiem „PROTI UN DARI!” 04.10.2016.
 
Salas novada pašvaldība 2016.gada septembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta  Nr.8.3.3.0./15/I/001  „PROTI un DARI” īstenošanu. Projekta īstenošanu plānots sākt novembrī, tas tiks ieviests Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsm...
 
 
 
  Stājušās spēkā jaunas ugunsdrošības prasības 04.10.2016.
 
1.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kas nosaka jaunas ugunsdrošības prasības fiziskajām un juridiskajām personām, mazina administratīvo un finansiālo slogu, kā arī aktualizē ugunsdrošības prasības atbilstoši šobrīd spēkā esošiem tiesību aktiem un tehnoloģiju attīstībai. Valsts ugu...
 
 
 
  Svinīgi atklāta asfaltbetona rūpnīca Salas novadā 26.09.2016.
 
Š.g.23.septembrī tika svinīgi atklāta asfaltbetona rūpnīca (ABR “Ošukalns”) Salas novada Salas pagasta “Ievlejās”, bijušās “Dolomīta” ražotnes teritorijā. Rūpnīcas augstums no zemes sniedzas līdz pat 26,5 m. Lai gan ražota 2004.gadā, šobrīd tā ir modernizēta ar pašu jaunāko datorprogrammu. Vēl 2015.gadā, līdz decembra vidum, šī rūpnīca ...
 
 
 
 21  22  23 24 25   


 

 

 

 © 2009-2014 Salas novada dome