Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


 16  17  18 19 20 
 
  Salas novada pašvaldības sadarbība ar iedzīvotājiem ir sasniegusi rezultātus 13.10.2016.
 
Sabiedrībā arvien biežāk dzirdams jēdziens “sociālā atbildība”. Izrādās, globālais konsenss par šī jēdziena skaidru definējumu ir noformulēts tikai 2010.gadā. Un, tātad – sociālā atbildība ir atbildība par pieņemtajiem lēmumiem un aktivitātēm, kas ietekmē sabiedrību un vidi, darbojoties ētiski un atklāti. Ja runājam par sociālo atbildību vides j...
 
 
 
  Salas novada pašvaldībā uzsākts projekts jauniešiem „PROTI UN DARI!” 04.10.2016.
 
Salas novada pašvaldība 2016.gada septembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta  Nr.8.3.3.0./15/I/001  „PROTI un DARI” īstenošanu. Projekta īstenošanu plānots sākt novembrī, tas tiks ieviests Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsm...
 
 
 
  Stājušās spēkā jaunas ugunsdrošības prasības 04.10.2016.
 
1.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kas nosaka jaunas ugunsdrošības prasības fiziskajām un juridiskajām personām, mazina administratīvo un finansiālo slogu, kā arī aktualizē ugunsdrošības prasības atbilstoši šobrīd spēkā esošiem tiesību aktiem un tehnoloģiju attīstībai. Valsts ugu...
 
 
 
  Svinīgi atklāta asfaltbetona rūpnīca Salas novadā 26.09.2016.
 
Š.g.23.septembrī tika svinīgi atklāta asfaltbetona rūpnīca (ABR “Ošukalns”) Salas novada Salas pagasta “Ievlejās”, bijušās “Dolomīta” ražotnes teritorijā. Rūpnīcas augstums no zemes sniedzas līdz pat 26,5 m. Lai gan ražota 2004.gadā, šobrīd tā ir modernizēta ar pašu jaunāko datorprogrammu. Vēl 2015.gadā, līdz decembra vidum, šī rūpnīca ...
 
 
 
  Kam VID jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma 15.09.2016.
 
Personām, kurām ienākumi no kapitāla aktīvu atsavināšanas 2016.gada augustā pārsniedza 711,44 eiro, līdz šī gada 15.septembrim Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma. Aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā budžetā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma ies...
 
 
 
  Veselības inspekcija piedāvā e-pakalpojumus 12.09.2016.
 
Veselības inspekcija iedzīvotāju un uzņēmēju/iestāžu ērtībām ir izstrādājusi e-pakalpojumus, kuri pieejami portālā www.latvija.lv un Inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv. Portālā www.latvija.lv pieejamie e-pakalpojumi:Veselības inspekcijas e-pakalpojumi; E-iesniegums Veselības inspekcijai; Ārstniecības personu/ārstniecības atbalsta perso...
 
 
 
 16  17  18 19 20   


 

 

 

 © 2009-2014 Salas novada dome